Westland Cultuurweb zoekt lessen theater voor de jeugd

Gepubliceerd op vrijdag 15 mei 2015

Westland Cultuurweb is op zeer korte termijn op zoek naar aanbieders voor lessen theater aan kinderen en jongeren in de gemeente Westland. Dit omdat een eerder ingediend aanbod mogelijk geen gestand kan worden gedaan.

Met het mogelijk wegvallen van dit aanbod ontstaat nu voor Westland Cultuurweb de opdracht om op zeer korte termijn te pogen een goed, nieuw buitenschools theateraanbod voor het Westland in te kopen. De bedoeling hiervan is dat kinderen en jongeren op verschillende niveaus de mogelijkheid blijven krijgen buitenschools theaterlessen te volgen en op te treden. Daarom heeft Westland Cultuurweb besloten om een inkoopnotitie te publiceren en nieuwe aanbiedingen te verwelkomen. In deze inkoopnotitie is te lezen wat voor aanbod Westland Cultuurweb precies zoekt.

Hierbij zal Cultuurweb zich in verband met deze korte termijn in eerste instantie richten op het (deels) opvangen van het verlies aan aanbod en bereik. Westland Cultuurweb staat open voor aanbiedingen van alle mogelijke partners in het Westland en daarbuiten.
De deadline voor het indienen van aanbiedingen is 5 juni 2015. Westland Cultuurweb is zich bewust van het feit dat deze vraag op zeer korte termijn gesteld wordt. Gezien de korte termijn van inkoop is het voorstelbaar dat de cursussen niet direct aan het begin van het schooljaar starten, om voldoende tijd te hebben voor voorbereiding en marketing. De gesprekken met de eventuele aanbieders vinden plaats in de week van 8 juni.

Partijen die geïnteresseerd zijn om een concreet voorstel te doen kunnen hiervoor meer informatie vinden in de bijlagen op www.westlandcultuurweb.nl.