In stand houden van de molen te Monster

st. Vrienden van de Molen De Vier Winden

De stichting heeft tot doel het mede in stand houden, in algemene zin, van de molen de Vier Winden te Monster en zij tracht dit doel te bereiken door het verwerven van financiële middelen, door middel van het werven van vaste donateurs alsmede het organiseren van activiteiten en acties. Het tot verwezenlijking van het doel bestemd vermogen wordt gevormd door subsidies, giften en donaties. Ook wat verkregen wordt door erfstellingen en legaten en wat op andere wijze verkregen wordt.

Contact

Bezoekadres (hoofd)locatie
Haagweg 2
2681 PE Monster

Mobiel: 06 - 42 965 374
http://www.devierwindenmonster.nl

Actief in de volgende disciplines

Erfgoed

Mijn Cultuurweb

Log hier in voor je eigen educatieoverzicht of meld je aan.