Bevolking in aanraking brengen met kunst & cultuur

Stichting Kunst en Cultuur Westland

Onze doelstelling is om zo veel als mogelijk inwoners van het Westland in aanraking te doen komen met kunst en cultuur.

Wij organiseren daarvoor o.a. de volgende activiteiten:
- Concerten in de Oude Kerk Naaldwijk: concerten door professionele en amateurmusici bij bv. de Nationale Zomerbloemententoonstelling.
- Het Adriaan C. Schuurman Orgelconcours (jaarlijks in de Oude Kerk Naaldwijk).
- Activiteiten m.b.t. de Nationale Orgeldag (vindt steeds plaats op Monumentendag).
- Samenwerkingsprojecten tussen amateur- en professionele muziek en bv. dansante en beeldende kunst.
- Aandacht voor het materiële en immateriële culturele erfgoed, zoals de beiaardcultuur.
- (Stimuleren van) tentoonstellingen, voorstellingen, manifestaties en evenementen op cultureel en kunstzinnig gebied.
- (Stimuleren van) publicaties op het gebied van kunst en cultuur in het Westland.

Contact

Bezoekadres (hoofd)locatie
Linde 29
2671 PJ Naaldwijk

Tel: 0174-627986
info@kcwestland.nl
http://www.kcwestland.nl

Actief in de volgende disciplines

Erfgoed
Muziek

Mijn Cultuurweb

Log hier in voor je eigen educatieoverzicht of meld je aan.