Liefde voor historie Naaldwijk en Honselersdijk

Historische Vereniging Naaldwijk-Honselersdijk

Wij zijn een vereniging, gericht op het verspreiden van kennis over de historie van Naaldwijk en Honselersdijk, met een actieve inbreng van de leden, en waarbij elkaar ontmoeten een bindend element is. We werken vanuit 3 doelstellingen:

Doel 1: Objectenbescherming
In kaart brengen, onderzoeken en actief beschermen van historisch waardevolle gebouwen, terreinen, waterwegen, zaken en goederen, alsmede de restanten hiervan, zowel boven als onder het maaiveld.
Doel 2: Kennisontwikkeling
Verzamelen van historische gegevens en documenten, ontwikkelen van kennis, het beschikbaar stellen van die kennis, gefocust op door de vereniging vastgestelde thema's. Het gedocumenteerde materiaal wordt na afronding van een thema zoveel mogelijk ondergebracht bij het Westlands Museum en het Historisch Archief Westland.
Doel 3: Kennisverspreiding
Geven van voorlichting en informatie over historisch relevante zaken van zowel eigen ontwikkelde kennis, als van kennis, ontwikkeld door derden.

Contact

Bezoekadres (hoofd)locatie
Hofstraat 64
2675 AL Honselersdijk

Locatie
De Korenbloem 17
2671 LH Naaldwijk

Mobiel: 06-12985737
info@hvnh.nl
http://www.hvnh.nl

Actief in de volgende disciplines

Erfgoed

Mijn Cultuurweb

Log hier in voor je eigen educatieoverzicht of meld je aan.