Basisreeks - Theater - PO groep 6

Kunstkracht

Het grote evenement

Doelstelling:
In deze reeks wordt vooral gewerkt aan improvisatietechniek. Hoe kun je in het moment spelen? Daarbij is samenspel een van de belangrijkste componenten. De leerlingen maken tableaus vivants in een reeks en voorzien deze van geïmproviseerd commentaar. Ze leren elkaars spelaanbod te accepteren en dit uit te bouwen. Ze experimenteren met jabbertalk, een niet bestaande taal. Ze onderzoeken stemmingen en emoties binnen een spelopdracht en leren te schakelen van de ene emotie naar de andere. Ten slotte werken ze vanuit tekstimprovisatie.

Les 1:
De leerlingen maken een serie tableaus vivants van een familie tijdens een evenement, waarbij ze het verloop van de dag in vijf stappen in beeld brengen. Ze letten op houding, gebaren en mimiek en reageren vanuit hun rol. Ze werken zodoende aan scene opbouw. Het geheel wordt door enkele leerlingen becommentarieerd vanuit improvisatie.

Les 2:
De leerlingen leren wat improviseren is en oefenen in samenspel en het accepteren van elkaars spelaanbod. Ze laten vervolgens vanuit een willekeurige houding steeds een nieuwe spelsituatie ontstaan op een van tevoren opgegeven locatie. Ze leren hierbij door te bouwen op elkaars spel.

Les 3:
De leerlingen leren de principes van jabbertalk. Ze ontdekken hierbij dat je met niet bestaande woorden kunt improviseren en je daarbij mimiek en gebaren kan gebruiken. Ze bedenken een scène waarin jabbertalk tot spraakverwarring en een beginnend conflict kan leiden. Ze vullen de 5 W’s (voor scène-opbouw) in tijdens dit proces en presenteren hun scène aan elkaar.

Les 4:
De leerlingen oefenen stemmingen en emoties tijdens een improvisatiescène, waarbij ze elkaars stemmingen en emoties overnemen. Ze bereiden scènes voor waarbij er verschillende emoties gespeeld worden en waarbij er geschakeld wordt van de ene emoties in de andere. Ze presenteren hun scènes aan elkaar.

Les 5:
De leerlingen leren improviseren met tekst, waarbij ze heel precies moeten samenwerken. Ze spelen rollen en improviseren teksten daarbij. Vanuit een aantal woorden is het de bedoeling dat er een speech uit het niets ontstaat.

Log in om lesmateriaal te downloaden.

Over deze lessenreeks
Discipline Theater
Thema Het grote evenement
Doelgroep PO
Niveau Basisreeks
Aantal lessen 5

Benodigdheden

  • Mogelijkheid om filmpjes te tonen.
  • Stoelen.
  • Lijst van stemmingen en emoties (zie bijlagen).
Mijn Cultuurweb

Log hier in voor je eigen educatieoverzicht of meld je aan.