Verdiepingsreeks - Muziek - PO groep 3

Kunstkracht

Hela hora!

De leerlingen leren bodysoundritmes op bestaande muziek mee te spelen. Ze onthouden bodysoundritmes en voeren een bodysoundstuk uit. Ze werken aan dynamiek (hard en zacht), hoog en laag en presenteren.

Les 1:
De leerlingen dirigeren en leren het verschil tussen hard en zacht herkennen. Ze maken geluid met hun lichaam en zingen in een andere taal.  De leerlingen combineren stem en bodysounds los van een melodie. Ze oefenen met voorstellingsvermogen en binnenoor.

Les 2 & 3 (extern):
Deze twee lessen zijn voor een externe muziek docent. In deze lessen worden alle bodysounds van de Hora Andalucia aangeleerd d.m.v. het gebruik een grafische partituur. Het doel van de lessen is dat de leerlingen onder leiding van hun eigen docent het Hora Andalucia bodysound stuk kunnen uitvoeren.

Les 4:
De leerlingen repeteren de Hora Andalucia en bedenken een vorm voor de uitvoering.

Les 5:
De leerlingen treffen de laatste voorbereidingen en presenteren de Hora Andalucia aan publiek.

Log in om lesmateriaal te downloaden.

Over deze lessenreeks
Discipline Muziek
Thema Hela hora!
Doelgroep PO
Niveau Verdiepingsreeks
Aantal lessen 5

Benodigdheden

  • De mogelijkheid om filmpjes te tonen en muziek af te spelen.

Overige informatie

Les 2 en 3 worden gegeven door een externe vakdocent. Een aanbieder is te boeken via website Westland Cultuurweb.

Mijn Cultuurweb

Log hier in voor je eigen educatieoverzicht of meld je aan.