Verdiepingsreeks - Theater - PO groep 8

Kunstkracht

Unieke voorstelling

In deze lesreeks krijgen de leerlingen (en de leerkracht) handvatten om een eindvoorstelling te maken waarin ‘eigen materiaal’ een centrale plek krijgt. Ze leren zelf (mede)maker van de voorstelling te worden en verschillende technieken om vanuit eigen ideeën en beelden theater te maken en kunnen losse scènes monteren tot een samenhangend geheel. 

Les 1:
Er wordt gebrainstormd over een thema, een verhaal en de vorm van het te ontwikkelen materiaal voor een eigen voorstelling en onderzoek gedaan naar diverse vormen en soorten van theaterspel.

Les 2 (extern):
De leerlingen leren verschillende technieken aan om vanuit eigen ideeën en beelden scènes te kunnen maken. Ze kunnen vanuit een thema/verhaal een eigen tekst schrijven of een bestaande tekst een eigen draai geven. Ze krijgen verschillende theaterstijlen aangeboden.

Les 3:
De leerlingen leren een tekst te analyseren en er een eigen invulling aan te geven. Ze leren bij een scène passende rollen te analyseren en uit te diepen en de verdieping toe te passen in een eigen scène.

Les 4 (extern):
In deze les leren de leerlingen losse scènes en elementen te monteren tot een samenhangend geheel. Onderwerpen als contrast/eenheid, opbouw, tempo/ritme, verschillende montagemiddelen als muziek en geluid en mise-en-scène aan bod komen. Het proces is niet in de eerste plaats resultaatgericht, maar het krijgen van inzicht en verwerven van skills om toe te passen op de uiteindelijke hele voorstelling wel.

Les 5:
De leerlingen maken een compilatie van beeld, scènes en roluitwerkingen en presenteren dit. Stijl, sfeer, het hoofdverhaal en de verschillende in te zetten disciplines komen ook aan bod.

Log in om lesmateriaal te downloaden.

Over deze lessenreeks
Discipline Theater
Thema Unieke voorstelling
Doelgroep PO
Niveau Verdiepingsreeks
Aantal lessen 5

Benodigdheden

  • Digibord.
  • De mogelijkheid om muziek af te spelen en diverse digitale muziek.
  • A4 papier, A2 vellen en schrijfgerei zoals pennen en stiften.
  • Evt. hoeden, petten, brillen, pruiken, attributen die de rolverdeling versterken.

Overige informatie

Les 2 en 4 worden gegeven door een externe vakdocent wie met de leerlingen aan de slag rondom het creëren van een alternatieve eindvoorstelling i.p.v. een afsluitende standaard musical-toneelvoorstelling gaat. De reeks is dan ook bedoeld voor de school die zelf iets wil creëren om het laatste schooljaar af te sluiten. Het vormt echt de opmaat naar de voorstelling die de leerlingen later volledig met de eigen leerkracht gaan maken. Het leert hen een werkwijze waarin eigen materiaal centraal staat en geeft mogelijkheid tot het creëren van concreet materiaal waar later op door kan worden gewerkt. De groep gaat vanuit zelf verzonnen materiaal aan de slag. Er kan ook gekozen worden voor een mix van eigen werk en bestaande theatertekst. In overleg tussen school en de externe docent wordt dit vooraf bepaald.
Het eindresultaat is dus niet een af product, maar het resultaat van een onderzoek van een werkwijze eventueel afgesloten met een presentatie van gemaakt materiaal.
Het is aan te raden om indien mogelijk deze lessen te geven in een speellokaal of een ruim leslokaal waar alles aan de kant is geschoven.

Een aanbieder is te boeken via website Westland Cultuurweb.

Mijn Cultuurweb

Log hier in voor je eigen educatieoverzicht of meld je aan.