Wereldorïentatie - Vakoverstijgend - PO groep 6

Kunstkracht

Voorbeeldlessen en topografie

De leerlijn vakoverstijgend wereldoriëntatie bestaat uit diverse onderdelen, namelijk een handreiking, diverse voorbeeldlessen en werkvormen topografie. Klik op 'Download les' om de toelichting te lezen. De inhoud van de voorbeeldlessen wordt hier toegelicht.

Afval in geluid
In deze les zijn we bezig met hoe het afvalsysteem werkt. Hoe klinkt het? Wat zijn de stappen? Hoe kunnen we het afval op de wereld zo goed mogelijk afvoeren en verwerken? Wat betekent het voor jou?

Discofeestje voor de zon
De leerlingen werken vanuit hun zintuigen en brainstormen over water. Vervolgens maken zij een triolet. Na het delen van de werken van de leerlingen wordt alles samengevoegd in een bundel.

De beeldenstorm
In 1566 waren veel mensen het niet eens met de katholieke kerk. Ze maakten het leven voor de protestanten erg moeilijk. Ze waren arm en moesten hoge belasting betalen. Deze onderdrukking hielden ze niet langer vol, wat uitmondde in de beeldenstorm. De protestanten vernielde alle beelden en schilderijen binnen de katholiek kerk. Hoe zou je dit gevoel kunnen omzetten in beweging? Hoe voelt het om onderdrukt te zijn en hoe laat je dat zien in beweging? Wat gebeurt er met je als je deze onderdrukking niet meer accepteert?

Naar de fabriek
In deze les werken de leerlingen aan hun begrip rondom machines en fabrieken. Na een brainstorm en een eerste schets creëren de leerlingen in groepjes hun eigen machine.

Mijn binnenste
De leerlingen oriënteren zich op botten, spieren en organen door middel van het spelen van een overtikspel met een ballon. Ze spelen ‘pijn’ vanuit een plek in hun lichaam en laten dit steeds meer uitvergroot zien. Ze bereiden vervolgens scènes voor die zich afspelen in de operatiekamer met goede en foute diagnoses en presenteren deze voor de groep.

Vleermuizengeluid
Aan de hand van verschillende ruimtes en het geluid daarvan leren we over hoe geluid werkt en hoe vleermuizen leven.


Topografie (groep 5-8):

  1. Verbeelden in de ruimte (theater). De leerlingen worden zich bewust van de provincies en hoofdsteden van de provincies ten opzichte van elkaar en hun onderlinge afstanden.
  2. Souvenirs en ansichtkaarten (theater). De leerlingen worden zich bewust van de provincies en hoofdsteden van de provincies ten opzichte van elkaar en hun onderlinge afstanden. De leerlingen worden zich bewust van Europese landen en hoofdsteden. Ook worden ze zich bewust van hun verschillende culturen als aanknopingspunt voor topografische kennis.
  3. Her-inneren, her-uiteren (literatuur). De leerlingen kunnen van hun vakantieherinneringen een kort verhaal maken en dit delen. Door hun herinneringen aan bepaalde locaties te delen, gaan de betreffende locaties ook voor de rest van de klas meer leven.
  4. Rijmreizen (literatuur). Door op een andere manier te ‘selecteren’, maken leerlingen een heel andere verbinding met topografische namen dan ze normaliter doen. En doordat ze over deze namen rijmen, moeten ze zich een beetje verdiepen in de gevonden plaatsen, zodat ze er iets over kunnen zeggen.
  5. We zingen de topografie! (muziek). De leerlingen leren, begrijpen en onthouden de topografie van Nederland, Europa en de wereld.
  6. Volksliederen (muziek). De leerlingen maken kennis met het verhaal achter het topografische onderwerp waar ze over moeten leren en leren een kenmerkend lied (in de stijl) van het desbetreffende werelddeel.
  7. Vlaggetjes prikken (beeldende kunst). De leerlingen leggen een verbinding tussen een visueel beeld (en ervaring) met een fysieke plaats op een kaart.

Log in om lesmateriaal te downloaden.

Over deze lessenreeks
Discipline Vakoverstijgend
Thema Wereldorientatie
Doelgroep PO
Niveau Wereldorïentatie
Aantal lessen 5

Benodigdheden

Open de lesplannen om de benodigdheden per les te zien.

Overige informatie

Bij het lesmateriaal vind je ook het bestand Werkvormkaarten Kunstkracht 10 vakoverstijgend groep 6. In dit bestand vind je alle werkvormen in taal, rekenen en topografie die voor groep 6 beschikbaar zijn. Deze kaarten zijn ook gedrukt beschikbaar op de Westlandse scholen. Als je op de eerste pagina van de werkvorm klikt, kom je automatisch in het bestand waarin de werkvorm volledig uitgewerkt is en waar je ook de benodigde linkjes naar filmpjes, muziek en websites vindt. Neem voor meer informatie contact op via info@westlandcultuurweb.nl

Mijn Cultuurweb

Log hier in voor je eigen educatieoverzicht of meld je aan.