Taal - Vakoverstijgend - PO groep 7

Kunstkracht

Woordenschat, spelling en ontleden

Ontleden:

 1. Theatraal uitbeelden van zinsdelen (theater). De leerlingen gaan op zoek naar het onderwerp, lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp van een zin. Een aparte groep leerlingen beeldt de zin uit om te laten zien of dit klopt.
 2. De mekkel en de glup (literatuur). Het onzinverhaaltje over de mekkel en de glup maakt duidelijk dat je niet alleen luistert naar woorden, maar dat ook zinsopbouw en grammatica een rol spelen in de betekenis. De leerlingen gaan hiermee vervolgens zelf spelen.
 3. Woorden scoren en rijmwedstrijd (literatuur). De leerlingen kunnen werkwoorden, zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden uit een gedicht verzamelen. Ze kunnen rijmen met woorden uit deze woordgroepen.
 4. Het ontlede lied (muziek). De leerlingen leren een lied van Nielson te zingen en gaan dit vervolgens ontleden. Kan dat met een lied?
 5. Je eigen ontleedregels-lied (muziek). De leerlingen schrijven hun eigen ontleedregels-lied om de stof beter te kunnen onthouden.


Spellingregels:

 1. Uitbeeldspel in geheimtaal (theater). De leerlingen kijken kritisch naar de uitbeelding van een spellingopdracht waarin van een enkelvoud- een meervoudsvorm wordt gemaakt. Ze leren hoe verschillende varianten van meervoud worden gespeld.
 2. Verkleinwoordjes (muziek). De leerlingen leren hoe verkleinwoorden werken d.m.v. een lied.
 3. Beeldende rebussen (beeldende kunst). De leerlingen maken rebussen rondom de spellingcategorie ‘woorden met eind–aatje, -ootje, -uutje’ en lossen deze op.
 4. Literair klinkers speuren (literatuur). De leerlingen kunnen woorden vinden die eindigen op -a, -o of -u en deze verkleinen. Ze verwerken deze tot een rijm tijdens een rijmwedstrijd.
 5. De eenzame trema (literatuur). De leerlingen leren over de trema en het verbindingsstreepje.


Woordenschat (gehele bovenbouw):

 1. Bijvoeglijke naamwoorden uitbeelden (theater). De leerlingen leren de betekenis van bijvoeglijke naamwoorden beter begrijpen.
 2. Inspringspel met werkwoorden (theater). De leerlingen leren het begrip ‘werkwoord’ beter te herkennen door het actief te gebruiken.
 3. Als een wervelwind en in nevelen gehuld (theater & dans). De leerlingen vergroten hun woordenschat en ontwikkelen een beter begrip van uitdrukkingen die met lucht te maken hebben.
 4. Visual Thinking Strategies (beeldende kunst). De leerlingen leren kijken naar kunst, kunnen betekenis geven aan een kunstwerk en kunnen hun gedachtes toelichten.
 5. Moeilijke woordenlied (muziek). De leerlingen spelen zingend met hun woordenschat en ontdekken nieuwe woorden.
 6. Moeilijke woordenrap (muziek). De leerlingen vergroten hun woordenschat. Ze maken hun eigen klassenrap met de moeilijkste woorden voor de klas.
 7. Betekenisbal (literatuur). De leerlingen koppelen betekenissen van verschillende woorden en worden bewust van de vrijheid in het zelf leggen van verbindingen.
 8. Associëren, verwoorden, verhalen (literatuur). De leerlingen verankeren betekenissen van woorden en leggen betekenisvolle verbindingen met andere woorden.
 9. Woordweb-gedicht (literatuur). De leerlingen verankeren betekenissen door een breder kader te scheppen en worden bewust van de vrijheid in het zelf leggen van verbindingen.
 10. Objectassociatie, heldenverhaal (literatuur). De leerlingen verankeren de betekenis van een voorwerp en worden bewust van de vrijheid in het zelf leggen van verbindingen.
 11. Context tekenen (beeldende kunst). De leerlingen proberen met woorden en/of vragen een of meerdere (mogelijke) contexten aan een voorwerp/afbeelding te geven. Ze verbeelden de zelfbedachte context van het object op papier.

Log in om lesmateriaal te downloaden.

Over deze lessenreeks
Discipline Vakoverstijgend
Thema Woordenschat, spellingregels en ontleden
Doelgroep PO
Niveau Taal
Aantal lessen 5

Benodigdheden

De benodigdheden worden toegelicht per werkvorm. Open hiervoor de lesplannen.

Overige informatie

Bij het lesmateriaal vind je ook het bestand Werkvormkaarten Kunstkracht 10 vakoverstijgend groep 7. In dit bestand vind je alle werkvormen in taal, rekenen en topografie die voor groep 7 beschikbaar zijn. Deze kaarten zijn ook gedrukt beschikbaar op de Westlandse scholen. Als je op de eerste pagina van de werkvorm klikt, kom je automatisch in het bestand waarin de werkvorm volledig uitgewerkt is en waar je ook de benodigde linkjes naar filmpjes, muziek en websites vindt. Neem voor meer informatie contact op via info@westlandcultuurweb.nl

Mijn Cultuurweb

Log hier in voor je eigen educatieoverzicht of meld je aan.