Rekenen - Vakoverstijgend - PO groep 3

Kunstkracht

Getallen, meetkunde en meten

Meetkunde:

 1. Van bovenaf gezien (beeldende kunst). De leerlingen kunnen een standpunt bepalen en leren werken met vogelpuntperspectief en plattegrond.
 2. Verstoppertje met kleidieren (beeldende kunst). De leerlingen leren een diertje uit een stuk klei maken en leren plaatsing benoemen, zoals boven, onder, achter, links of rechts.
 3. Richtingen dansen (dans). De leerlingen leren de begrippen links/rechts – hoog/laag – achter/voor – groot/klein herkennen en op verschillende manieren toepassen.
 4. Route lopen (dans). De leerlingen maken kennis met het lezen en volgen van een route.


Meten:

 1. De kinderboerderij (beeldende kunst). De leerlingen maken kennis met de begrippen oppervlakte, omtrek en lengte.
 2. Wat zit erin? (beeldende kunst). De leerlingen maken kennis met inhoud in relatie tot vorm.
 3. Gewicht verkennen (beeldende kunst & theater). De leerlingen meten en schatten gewicht in.
 4. Omtrek, inhoud en oppervlakte visualiseren (dans). De leerlingen leren de omtrek, inhoud en oppervlakte visualiseren.
 5. Zwaar en licht (muziek). De leerlingen leren het verschil tussen licht en zwaar horen en leren dit met hun stem aangeven.
 6. Afstand meten met verschillende stappen (theater). De leerlingen meten afstanden met verschillende maten.


Oriëntatie op getallen:

 1. Dierenritmekaarten (muziek). De leerlingen leren tellen door de dieren te benoemen in een vast tempo.
 2. Cijfers verbeelden (dans). De leerlingen kunnen, individueel of samen, met het hele lichaam één cijfer schrijven en uitbeelden.
 3. Fysiek splitsen (dans). De leerlingen kunnen door middel van verschillende poses zien waaruit een getal is opgesplitst. Uiteindelijk kunnen ze aan de hand van een getal een splitsing uitbeelden met behulp van andere leerlingen uit de klas.
 4. Springende sprongen tellen (dans). De leerlingen kunnen verder tellen met sprongen van 1 en 10 en dit ook visueel uitbeelden.
 5. Beweging in getallen schilderen (beeldende kunst). De leerlingen kunnen de getallen ordenen op vorm en kunnen de beweging van de verschillende cijfers ‘schrijven’ met verf/wasco/stift.
 6. Hoeveel dieren in de kring? (theater). De leerlingen leren resultatief tellen tot en met 20.
 7. Beginletters (literatuur). De leerlingen leren getallen ordenen op grond van hun schrijfwijze.
 8. Cijferrijm (literatuur). De leerlingen leren cijfers schrijven en resultatief tellen (tot en met tien of elf).

Log in om lesmateriaal te downloaden.

Over deze lessenreeks
Discipline Vakoverstijgend
Thema Getallen, meetkunde en meten
Doelgroep PO
Niveau Rekenen
Aantal lessen 5

Benodigdheden

De benodigdheden worden toegelicht per werkvorm. Open hiervoor de lesplannen.

Overige informatie

Bij het lesmateriaal vind je ook het bestand Werkvormkaarten Kunstkracht 10 vakoverstijgend groep 3. In dit bestand vind je alle werkvormen in taal en rekenen die voor groep 3 beschikbaar zijn. Deze kaarten zijn ook gedrukt beschikbaar op de Westlandse scholen. Als je op de eerste pagina van de werkvorm klikt, kom je automatisch in het bestand waarin de werkvorm volledig uitgewerkt is en waar je ook de benodigde linkjes naar filmpjes, muziek en websites vindt. Neem voor meer informatie contact op via info@westlandcultuurweb.nl

Mijn Cultuurweb

Log hier in voor je eigen educatieoverzicht of meld je aan.