Extern aanbod - Erfgoed - PO groep 7

Kunstkracht

Herinneringen aan de oorlog

Workshop Zo zit ik veilig!
In deze workshop gaan de leerlingen aan de slag met het bouwen van hun eigen bunker. Na het activeren van de voorkennis bekijken de leerlingen een filmpje van SchoolTV over bunkers. Vervolgens gaan ze aan de slag met hun eigen bouwplaten. De les wordt afgesloten met een presentatie en reflectie.

Workshop Het archief helpt (externe les)
Niet alle informatie kun je op internet vinden. In het archief kan je extra informatie vinden. Ze hebben er heel veel boeken, waar je zelf in kunt zoeken. Je moet wel weten waar je naar op zoek bent en waar je dat kunt vinden. Gelukkig werken er hele slimme mensen in het archief! De externe aanbieder geeft een introductie over de functie en het gebruik van het archief, waarna de leerlingen zelf aan de slag gaan met een onderzoeksopdracht over herinneringen aan de oorlog.

Workshop Vertel eens over de oorlog! (externe les)
In deze les maken de leerlingen kennis met oral history: herinneringen van mensen die de oorlog hebben overleefd. Er zijn twee vormen voor deze workshop: er kan een verhaal door een burger worden verteld, of een veteraan in de klas komen.

In het geval van de burger komt de aanbieder langs in de klas en deelt zijn of haar herinneringen met de leerlingen. Het gaat meer over hoe de bevolking de bezetting overleefde. Aanbieders kunnen spreken over de bezetting, de hongersnood en de voedselrantsoenering, de schaarste aan producten, de angst voor razzia’s, de aanval door V1-V2’s ,de arbeidsinzet en de bevrijding. De leerlingen stellen vragen en leven zich in de verhalen van de ervaringsdeskundige in.

In het geval er gekozen wordt voor een veteraan komt de veteraan in de klas. Zij hebben veel kennis hoe oorlog georganiseerd wordt/werd. Welke wapens worden er gebruikt en hoe verloopt de strijd? Jonge leerlingen willen graag weten hoe dat in zijn werk gaat. Waar heeft de veteraan gewerkt? Wat was zijn/haar taak, en hoe heeft hij/zij dat ervaren? Zou hij/zij dat nu weer doen? Wat gebeurde er toen hij/zij terugkwam na de diensttijd? De leerlingen luisteren, stellen vragen en leven zich in in de situatie van de veteraan. De vragen formuleren ze, na het luisteren naar het verhaal, in groepjes.

Workshop Archeologie (externe les)
Voor herinneringen zijn bronnen nodig. Een archeoloog doet onderzoek naar voorwerpen uit het verleden. In deze les maken de leerlingen kennis met het werk van een archeoloog. Er wordt specifiek ingegaan op hoe voorwerpen iets kunnen vertellen over het verleden. De leerlingen kunnen hier een actieve verwerkingsopdracht mee uitvoeren. Bovendien gaat de archeoloog in op archeologische vondsten in de gemeente Westland en hun betekenis voor de ontwikkeling van de gemeente Westland in het verleden en het heden.

Workshop Historische wandeling (externe les)
Ook in de openbare ruimte zijn veel herinneringen aan de oorlog te vinden. Samen met een expert maken de leerlingen een wandeling door de eigen (dorps)kern. Ze bekijken de zichtbare herinneringen aan de oorlog, en leren deze te herkennen en op waarde in te schatten. Tijdens de wandeling kan ook ingegaan worden op de veranderingen in het straatbeeld en de maatschappelijke invloeden die hieraan ten grondslag liggen.

Log in om lesmateriaal te downloaden.

Over deze lessenreeks
Discipline Erfgoed
Thema Oorlog en vrede
Doelgroep PO
Niveau Extern aanbod
Aantal lessen 5

Benodigdheden

De benodigdheden worden toegelicht per workshop. Open hiervoor de lesplannen.

Overige informatie

De workshops van groep 7 staan in het teken van herinneringen aan de oorlog. Voor vier van de vijf workshops kunt u een externe aanbieder inhuren. Staat er nog geen aanbieder op de website van Westland Cultuurweb opgenomen? Neem dan contact op met Westland Cultuurweb via irozenboom@westlandcultuurweb.nl.

Mijn Cultuurweb

Log hier in voor je eigen educatieoverzicht of meld je aan.