Verdiepingsreeks - Erfgoed - PO groep 4

Kunstkracht

Vechten tegen water

De leerlingen maken kennis met het gevecht van Westlanders tegen water in diverse vormen. De leerlingen kunnen de eigen culturele omgeving en verhalen begeleid onderzoeken en benoemen. Ze kunnen zich in een verhaal inleven en dit verbeelden in verschillende media (verhaal en theater).

Les 1 (extern):
De leerlingen leren over het ontstaan van het Westland en het gevecht tegen de zee wat hiervoor gevoerd moet worden. Het proces van polderen komt uitgebreid en bedijken komt zijdelings langs. Op basis van dit verhaal gaan de leerlingen aan de slag met een actieve verwerking, zoals het maken van beeldende kunst over het gehoorde verhaal.

Les 2:
De leerlingen raken bekend met en associëren rondom het begrip ‘dijken’. Ze gaan zelf aan de slag met het bouwen van dijken en testen hun dijken.

Les 3 (extern):
De leerlingen leren over de ontwikkeling van technieken in het vechten tegen water. Vandaag komt de waterkering aan bod. De leerlingen brengen een bezoek aan het Keringhuis in Hoek van Holland, of een inhoudelijk expert komt langs in de klas.

Les 4:
Deze les staat in teken van duinen, de Bloedberg. Door het maken van een striptekening reflecteren de leerlingen op het verhaal van de Bloedberg en het leven van de arbeiders

Les 5:
De leerlingen halen hun voorkennis over de watersnoodramp in 1953 op. Ze ontdekken het risico dat in ’s-Gravenzande werd gelopen en verbeelden dit in kleine toneelstukjes.

Log in om lesmateriaal te downloaden.

Over deze lessenreeks
Discipline Erfgoed
Thema Vechten tegen water
Doelgroep PO
Niveau Verdiepingsreeks
Aantal lessen 5

Benodigdheden

  • De mogelijkheid om filmpjes te tonen.
  • Per groepje van drie leerlingen een lange, lage plastic bak.
  • IJsstokjes, grindsteentjes en zand.

Overige informatie

Les 1 en 3 worden gegeven door een externe vakdocent. Een aanbieder is te boeken via website Westland Cultuurweb.

Mijn Cultuurweb

Log hier in voor je eigen educatieoverzicht of meld je aan.