Cultuureducatie-aanbieder worden?

Cultuurweb is de aanjager van cultuureducatie in het Westlands onderwijs. Voor kunstvakdocenten en cultureel aanbieders zijn er diverse samenwerkingsmogelijkheden in het Westland. Cultuurweb gaat uit van drie domeinen van cultuureducatie:

  • Kunstkracht: in actieve cultuureducatie ontwikkelt het kind zich als maker in de verschillende kunstdisciplines.
  • Kunstlokaal: in kleinschalige samenwerkingsprojecten onderzoekt het kind zijn eigen culturele omgeving.
  • Kunstpracht: in receptieve cultuureducatie verwondert het kind zich door kunst uit de grote wereld te ontdekken, zowel in musea als in het theater.

Op elk van deze drie domeinen heeft Cultuurweb een programma voor het primair onderwijs ontwikkeld waarin ruimte is voor cultureel aanbieders.


Kunstkracht-leerlijnen

Deze leerlijnen bestaan uit diverse lessenreeksen die in de klassen kunnen worden uitgevoerd. Er zijn leerlijnen in theater, dans, muziek, beeldende kunst, media, literatuur & filosofie en erfgoed. De Kunstkracht-leerlijnen bestaan uit enkele onderdelen:

  • Voor elke leerlijn is er een basisreeks van vijf lessen per groep. Leerkrachten kunnen deze lessenreeksen gratis zelfstandig uitvoeren, evt. ondersteund met teamtraining en co-teaching door Cultuurweb.
  • De school kan ervoor kiezen daarna de leerlijn te vervolgen met een verdiepingsreeks van vijf lessen per groep. Van deze vijf lessen worden er twee door kunstvakdocenten en/of cultureel aanbieders verzorgd. De school betaalt hiervoor €4 per leerling.

Deze structuur is in schooljaar 2019-2020 in alle leerlijnen doorgevoerd. 

Aanbieders lezen meer informatie over het worden van Kunstkracht-aanbieder in deze factsheet. Per leerlijn is er een overzicht van verdiepingsreeksen beschikbaar ter oriëntatie voor de aanbieders: beeldende kunstdanserfgoedliteratuur & filosofiemediamuziektheater. Aanmelden als Kunstkracht-aanbieder kan via dit aanmeldformulier.


Kunstlokaal-projecten

Kunstlokaal bestaat uit projecten die door het onderwijs en culturele partners samen worden ontwikkeld. Iedere school of aanbieder kan een ontwikkelvraag bij Cultuurweb neerleggen. Wij gaan op zoek naar een geschikte match, begeleiden het samenwerkingsproces en zorgen samen met jullie dat er een mooi project ontstaat. Cultuurweb financiert, mits aan enkele voorwaarden wordt voldaan, het eerste samenwerkingsproject vanuit Cultuureducatie met Kwaliteit. Daarna wordt het project opgenomen in de Kunstlokaal-databank, zodat andere scholen dit project ook af kunnen nemen.

Aanbieders lezen meer informatie over het worden van Kunstlokaal-partner in deze factsheet

 

Kunstpracht-cultuurbelevingen

Jaarlijks stelt Cultuurweb Kunstpracht samen, een keuzemenu voor het primair onderwijs waarin diverse opties voor theaterbezoeken, voorstellingen op school en museumbezoeken zijn opgenomen. Cultuurweb selecteert hier volgens eigen criteria het meest geschikte aanbod in door presentatiedagen te bezoeken en zelf actief voorstellingen en musea te scouten.


Cultuureducatie marktplaats

Naast de programma’s van Cultuurweb kan er in de Cultuureducatie marktplaats eigen aanbod worden gedeeld met de scholen. Hiervoor heb je een account op de website van Cultuurweb nodig. In je account kun je zelf het betreffende aanbod toevoegen en zo kenbaar maken aan de scholen. De Cultuureducatie marktplaats is niet alleen voor het PO, maar ook voor kinderdagopvang, Bso, SO/SBO en VO.


Interesse

Wil je je aanmelden om een Kunstlokaal-project te ontwikkelen? Dan ben je bij cultuurcoach Evalien Köhler aan het juiste adres, via ekohler@westlandcultuurweb.nl. Heb je interesse om onderdelen van de Kunstkracht-leerlijnen te verzorgen? Neem dan contact op met cultuurcoach Iris Scheffers via ischeffers@westlandcultuurweb.nl. Ook met andere vragen rondom samenwerken met het onderwijs kun je bij Iris terecht. Suggesties voor Kunstpracht-cultuurbelevingen horen we graag via info@westlandcultuurweb.nl.