Cultuureducatie in het VO

Sinds 2019 is Cultuurweb actief in het voortgezet onderwijs. Met cultuurcoaches, leernetwerken, talentenjachten en visievorming draagt Cultuurweb bij aan de toegankelijkheid van kunst en cultuur voor alle Westlandse jongeren. Het programma voor het voorgezet onderwijs wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente Westland. Op zoek naar meer informatie? Neem contact op met programmaleider Ilona Rozenboom.


De cultuurcoaches ondersteunen de middelbare scholen bij het versterken van cultuureducatie passend bij hun eigen beleid. Zo wordt ervoor gezorgd dat de aanpak zo goed mogelijk bij de verschillende scholen past. Voor elke school is er een budget beschikbaar om een impuls aan cultuureducatie te geven. Dit kan bijvoorbeeld een studiedag voor het hele team zijn, waarin docenten uit verschillende secties samen vakoverstijgende projecten ontwerpen. Of denk aan het opstarten van een samenwerking met een lokale theater- of muziekschool, waarbij alle leerlingen kennismakingsworkshops krijgen aangeboden en na schooltijd deel kunnen nemen aan een theatergroep op de eigen school. 


Drie keer per jaar organiseren we een leernetwerk, waar de Westlandse kunstvakdocenten, CKV-docenten en cultuurcoรถrdinatoren samenkomen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt inspiratie en kennis uitgewisseld en worden nieuwe samenwerkingen gestart. Zodat de scholen niet alleen binnen hun eigen school, maar ook onderling innoveren in cultuureducatie. Eens in het jaar gaan we met z'n allen op excursie naar de landelijke kennisdag van het LKCA. 


Op 1 april 2019 vond de allereerste Spotlight plaats, de talentenjacht die we met WestlandTheater De Naald voor de Westlandse middelbare scholen organiseren. Deze editie was een groot succes waaraan vijf middelbare scholen mee deden. Inmiddels is het aantal deelnemers vergroot en werken wij samen met zeven middelbare scholen: ISW Gasthuislaan, Sweelincklaan, Hoogeland, Irenestraat en Vakcollege en Lentiz Floracollege en Dalton MAVO | Het Groene Lyceum. Na รฉรฉn live finale in de Naald รฉn een online editie i.v.m. corona hebben wij dit jaar helaas moeten besluiten Spotlight uit te stellen. We hopen in schooljaar 2021-2022 weer een mooie editie te organiseren!


Naast bovenstaande activiteiten werken we aan de volgende ontwikkelingen: