Het Westland in de Tweede Wereldoorlog

Hier vind je de lesbrieven ‘Het Westland in de Tweede Wereldoorlog’.  Deze zijn op verzoek van de werkgroep 75 jaar Vrijheid door Cultuurweb ontwikkeld voor het primair en voortgezet onderwijs. In de lessen wordt gebruik gemaakt van de routes die via de IZI travel app kunnen worden gelopen of gefietst. Tevens zijn de filmportretten die door de werkgroep 75 jaar Vrijheid zijn gemaakt in de lessen verwerkt. Leerlingen krijgen door middel van deze lessen een beeld van hetgeen er gebeurde tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Westland. Daarnaast zien zij wat er in hun eigen omgeving nog herinnert aan de Tweede Wereldoorlog. Dan rijst de vraag ‘En wat betekent de toen verworven vrijheid nu voor hen?’


Primair onderwijs:


Voortgezet onderwijs:


Sperre bij Arendsduin. Foto, Archief Stichting Fort aan den Hoek van Holland/bunker Bremen