Regeling Kleine Culturele Initiatieven

Je wilt: Westlandse talenten een podium geven? Buurt en bewoners samen laten schilderen? Of kinderen een orkest laten vormen met zelfgemaakte instrumenten?

Een mooi plan maar geen middelen? Met de Regeling Kleine Culturele Initiatieven kan het wel! Het is mogelijk financiële ondersteuning aan te vragen voor kleinschalige verbindende activiteiten op het gebied van kunst en cultuur via de Regeling Kleine Culturele Initiatieven. De Gemeente Westland stelt de komende jaren een bedrag van 30.000 euro beschikbaar. De regeling is bedoeld voor kleinschalige culturele initiatieven op kern- en wijkniveau. Per initiatief is een bedrag van maximaal 1500 euro beschikbaar. 

Kunst en cultuur bieden plezier, een fijne en leerzame ervaring en kunnen mensen vanuit diverse hoeken, milieus en leeftijden samenbrengen. Met deze regeling wil de gemeente Westland het mogelijk maken om op een laagdrempelige wijze een project of activiteit neer te zetten.

De regeling wordt uitgevoerd door Westland Cultuurweb. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de aanvragen en adviseert de directeur-bestuurder van Westland Cultuurweb over de ingediende voorstellen.  


Waar is de regeling voor bedoeld?

Inwoners, stichtingen en verenigingen, maatschappelijke organisaties, maar ook commerciële organisaties, zoals particuliere dansscholen of muziekscholen, winkeliersverenigingen of bedrijven in Westland kunnen volgens een eenvoudige procedure een aanvraag indienen. Voorwaarde is dat het initiatief een verbindend karakter heeft en mensen bij elkaar brengt door middel van kunst en cultuur. Daarbij wordt ook gekeken naar het voortraject: hoe is een initiatief tot stand gekomen en wie zijn de partijen die in het initiatief gaan deelnemen? Let op: reguliere activiteiten van een organisatie komen niet in aanmerking voor financiële ondersteuning.  


Hoe dien je een aanvraag in?

Stuur de aanvraag per mail op naar info@westlandcultuurweb.nl. Let op: gebruik hiervoor onderstaande formulieren. Eventueel kan een projectplan of meer uitgebreide begroting worden toegevoegd (dat is echter niet verplicht). Indien de aanvraag wordt gehonoreerd dan kan voor publicitaire doeleinden gebruik worden gemaakt van het logo van de regeling. De aanvrager ontvangt uiterlijk binnen twee weken na bovenstaande indiendata een reactie.

 

Versoepeling vanwege COVID-19

Door de beperkende maatregelen rondom het coronavirus hebben veel culturele activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Juist in deze tijden is het belangrijk om te kunnen genieten van mooie initiatieven. Daarom zijn enkele voorwaarden van de regeling tijdelijk (t/m 30 juni 2021) versoepeld. Deze versoepeling houdt in dat er geen aanvullende financiering nodig is, een externe verbinding met een ander organisatie of partij is niet nodig is en een aanvraag op elk moment kan worden ingediend (let op: wel tenminste drie weken voor de start van het project). 


Download hier het aanmeldformulier

Download hier het formulier begroting/dekkingsplan

Hier vindt u de volledige Regeling Kleine Culturele Initiatieven

Download hier het logo van de regeling Kleine Culturele Initiatieven

Bekijk hier de flyer

Lees hier meer over de adviescommissie


Welke initiatieven hebben al gebruik gemaakt van de regeling?

Sinds 2017 is het mogelijk om subsidie aan te vragen via de Regeling Kleine Culturele Initiatieven. Verschillende initiatieven hebben een aanvraag ingediend en een bijdrage mogen ontvangen. Onderstaand lees je enkele projecten uit 2019:

Culturele workshops in Honselersdijk
Een dag vol workshops in dans, beeldende kunst, muziek, theater voor leerlingen van basisschool ’t Startblok in Honselersdijk in februari 2019, ouderen van de Hunselaer en de peuters van Kwest Factory. Samen, van heel jong tot oud, creatief bezig zijn en elkaar op deze manier ontmoeten en beter leren kennen!

Postzegel-ontwerpwedstrijd 
Postzegelvereniging Monster bestond in 2019 maar liefst 65 jaar en wilde dit jubileum eens goed in de schijnwerpers zetten. Een van de jubileumactiviteiten was het organiseren van een ontwerpwedstrijd voor de jeugd: ontwerp je eigen postzegel en wie weet wordt van jouw ontwerp een echte postzegel gemaakt! Vele kinderen op Westlandse basisscholen en bij de buitenschoolse opvang deden hieraan mee. Een mooie manier om de passie van filatelie door te geven!


Zing met ons mee
Koor De Waterlanders organiseerde op 4 juni 2019 een meezingconcert voor vele ouderen in Poeldijk uit de Terwebloem, Backerhof en directe omgeving. Een leuk, kleinschalig initiatief in het kader van Nationale Opa en Oma Dag!

Kunst- en Atelierroute van WIT
Elke twee jaar organiseert Kunstenaarscollectief WIT de Westlandse Kunst- en Atelierroute. In 2019 werd de route op 18 en 19 mei georganiseerd in Naaldwijk, Monster en ’s-Gravenzande. Met een aanvraag bij de regeling Kleine Culturele Initiatieven kreeg jong muzikaal talent de kans zich te presenteren en konden kinderen van de Schakelklas in Monster met eigen kunstwerken meedoen aan dit mooie evenement.

Cultuur voor kinderen tijdens de Honselse Feestweek
De zomerse feestweken zijn een fenomeen in Westland. Het organisatiecomité van de feestweek heeft een mooie afspraak met de drie Honselse basisscholen. Op de doordeweekse vrijdag krijgen de kinderen vrij van school omdat ze de avond ervoor vaak laat naar bed gaan na de Wielerronde. Tegenprestatie van het comité is dat op de vrijdag educatieve en leuke culturele activiteiten worden georganiseerd met dans, muziek en beeldende kunst. Goed idee!