Raad van toezicht

Leden Raad van Toezicht Westland Cultuurweb:


Steffie Michels - voorzitter

Notaris en partner bij Westport Notarissen N.V.

Nevenfuncties:

  • Lid Verantwoordingsorgaan Notarieel Pensioenfonds
  • Plaatsvervangend lid van de Kamer voor het notariaat
  • Lid Raad van Commissarissen Home Instead Thuisservice Haaglanden Zuid & Oost B.V.


Sylvia Wiegers

Cultuureducatiespecialist bij Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR). 


Eric Borggreve

Voorheen directeur/bestuurder Woningcorporatie Naaldwijk, manager Wonen & Zorg Woningcorporatie Vestia. Actief voor organisaties op het gebied van Wonen, Zorg, Herbestemming etc.

Nevenfuncties:

  • Culturele Raad Wateringen Kwintsheul
  • Bestuurscoach Vitis Welzijn/van Poelje Academie


Stephan Persoon

Directeur Agium Finance & Control. 

Nevenfunctie:

  • Penningmeester van Stichting Community Service van de Rotary Club Westland


Jos van der Ende


Voorheen voorzitter College van Bestuur Westlandse Stichting voor Katholiek Onderwijs (WSKO)

Nevenfuncties:

  • Lid Raad van Advies bij Stichting Filiorum Future – De Lier
  • Bestuurssecretaris Lionsclub Zoetermeer


Klik hier voor het rooster van aftreden van de leden van de Raad van Toezicht.