Nieuwe wet WBTR

Gepubliceerd op dinsdag 18 mei 2021

Van belang voor besturen van alle verenigingen en stichtingen.

De nieuwe wet WBTR (wet bestuur en toezicht rechtspersonen) wordt 1 juli aanstaande van kracht. In deze wet wordt een aantal zaken rondom het besturen van een vereniging of stichting geregeld. De wet heeft geen verstrekkende consequenties, maar het is wel van belang dat bestuurders van verenigingen en stichtingen zich hierin verdiepen. En dus ook de besturen van culturele organisaties, zoals koren, orkesten, toneelverenigingen, enz.


Globaal regelt de wet een aantal zaken rondom goed bestuur, en dat betreft met name de volgende onderwerpen:

· Positie en plichten bestuursleden en toezichthouders.

· De aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders.

· Financieel beleid en goedkeuring van uitgaven.

· Regels omtrent belangenverstrengeling.

· Procedures bij grote uitgaven of investeringen.

Meer informatie over de wet is op diverse sites te vinden, zoals bijvoorbeeld:

https://wbtr.nl/

https://bit.ly/3fnWUCF

Vitis Welzijn organiseert op 2 juni om 19:30 uur een online voorlichtingsbijeenkomst over deze wet en de gevolgen voor kleine stichtingen en verenigingen. Wil je deze gratis bijeenkomst bijwonen, dat kan via:

https://www.westlandvoorelkaar.nl/cursusaanbod/3046