Zorg dat collega’s zich bij cultuureducatie betrokken voelen

Gepubliceerd op woensdag 4 september 2013

Interview met Karin Kieviet
Bron: Kunstgebouw

Negen cursisten uit het Westlandse basisonderwijs werken in zes maanden tijd toe naar een concept-beleidsplan voor cultuureducatie voor hun eigen school. Dat doen zij tijdens de cursus Interne Cultuurcoördinator die op 5 juni 2013 van start ging in basisschool Andreashof in Kwintsheul. Deze cursus is een belangrijke activiteit binnen het plan Cultuureducatie met kwaliteit van Westland. Cursusleidster Karin Kievit vindt het een groot voordeel dat deze cursus goed ingebed is in dit plan. “Ik denk dat allerlei dingen elkaar gaan versterken.”

De ICC-cursus is een mix van persoonlijke ontwikkeling, opdrachten gericht op de ambities en wensen van de school, en inspiratie door culturele instellingen. De Westlandse deelnemers werken allemaal op voorhoedescholen en dat is te merken. “Wat mij opvalt is dat deze cursisten al kennis, ideeën en ervaringen hebben op het gebied van cultuureducatie en dat goed kunnen verwoorden. Ze zijn erg enthousiast. Je kunt zien en voelen dat ze al tijden met dit onderwerp bezig zijn.” Dat is niet bij iedere ICC-cursus het geval. “Soms geven cursisten aan het begin van de cursus ruiterlijk toe dat ze gestuurd zijn door de directeur en zelf niets hebben met cultuur. Het leuke is dat ook uit die groepen hele mooie dingen kunnen ontstaan.” Aan het eind van de cursus hebben de deelnemers een concept-beleidsplan voor cultuureducatie voor hun eigen school geschreven. “De beleidsplannen kunnen heel verschillend van niveau en toch allemaal goed zijn. Want op een school waar niemand gewend is om iets met cultuur te doen moet je kleinere stapjes nemen dan op een school waar al veel meer aan cultuureducatie wordt gedaan.”

Schatkamers vol lesmateriaal
Het Historisch Archief Westland was de locatie voor de tweede bijeenkomst van de cursus in Westland. Na de zomer volgt de derde bijeenkomst in theater De Naald. “Ik maak bij de cursus vaak gebruik van gastlocaties zoals een museum, theater of archief. Onze gastheer vertelt dan iets over hun kijk op cultuureducatie. Het is heel goed als dan ook iets gezegd wordt over de effecten van landelijk cultuurbeleid op culturele instellingen. Dat levert interessante discussies op.” Culturele instellingen zoals het archief zijn schatkamers vol materiaal voor goede lessen. “Zo’n leerkracht loopt langs de alleroudste archiefstukken in het depot, ziet de papierrestaurateur aan het werk, bladert door het fotoarchief en er gaat een wereld open.”

Bouw een Cultuurmuur
Met enthousiasme alleen kom je er niet. Samenwerking is het codewoord. Met lokale culturele instellingen maar ook binnen de eigen school. “Het is niet de bedoeling dat je als ICC'er alles weet van cultuur en daarom alles in je eentje doet. Je moet zorgen dat je collega’s zich ook bij cultuureducatie betrokken voelen en dat het onderdeel wordt van het curriculum van de school.” Eén van de opdrachten tijdens de eerste bijeenkomst van de cursus is ‘bouw een cultuurmuur’. Die cultuurmuur bestaat uit post-its waarop de deelnemers schrijven wat de basis is van goede cultuureducatie. “De deelnemers beginnen bij zichzelf, hun eigen persoonlijke ontwikkeling, en maken de kring dan steeds groter.” Dit groeimodel geldt voor het hele plan Cultuureducatie met kwaliteit in Westland. Elk jaar zullen meer scholen deelnemen. De tweede ICC-cursus is al gepland. Die start in het voorjaar van 2014. Westland Cultuurweb is de coördinator van de deelregeling in Westland waar de ICC-cursus onder valt.

Westland Cultuurweb: heeft uw school interesse om deel te nemen aan de cursus ICC? Laat het ons weten! In de lente van 2014 start een nieuwe cursus. Deelname aan de cursus wordt bekostigd uit de deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Uw school investeert alleen in cursusuren en het opstellen van een visie en beleid op cultuureducatie voor uw leerlingen.