Vacature: Raad van Toezicht Westland Cultuurweb

Gepubliceerd op woensdag 23 april 2014

Vacature: twee leden voor de Raad van Toezicht Westland Cultuurweb

Betrokken – Ambitieus - Met lef - Integer

Westland Cultuurweb
Westland Cultuurweb is opgericht in 2013 en is een netwerkorganisatie voor kunst, cultuur en educatie in de gemeente Westland. De werkzaamheden richten zich grotendeels op drie gebieden:
- het ontwikkelen van cultuureducatie in het onderwijs
- de inkoop van buitenschoolse cultuureducatie voor kinderen en jongeren
- het ondersteunen, faciliteren en verbinden van het brede culturele veld in de gemeente Westland

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Westland Cultuurweb bestaat uit (maximaal) 5 leden.
De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat zij onder haar leden aantoonbare kennis heeft op de volgende gebieden:
• Kennis en kunde op het gebied van Kunst en Cultuur
• Kennis en kunde op het gebied van financiën en/of juridische zaken
• Kennis en kunde op het gebied van onderwijs
Van de voorzitter worden bovendien de volgende kwaliteiten verwacht: onafhankelijkheid, daadkracht, een visie op korte lange termijn, politiek inzicht en beschikkend over een breed netwerk in de politiek en  het maatschappelijk veld. Van de andere leden wordt verwacht dat zij affiniteit hebben met de culturele sector, bestuurlijke ervaring hebben en een teamspeler zijn. Zij hebben een  HBO/Academisch werk- en denkniveau.
Lidmaatschap van de Raad van Toezicht is een onbezoldigde functie. Reiskosten worden vergoed.

Vacature
Op dit moment wordt voor de Raad van Toezicht van Westland Cultuurweb gezocht naar een lid met kwaliteiten als voorzitter en een lid met kennis en kunde op het gebied van onderwijs.
Reacties met CV graag verzenden naar info@westlandcultuurweb.nl
Voor meer informatie kan contact gezocht worden met Jeroen Kunstman, directeur, 06-48519711.