Student in de Klas

Gepubliceerd op maandag 22 november 2021

Een samenwerkingsproject tussen de Willem de Kooning Academie, Cultuur & techniek op school, DOK Cultuurhelden en Westland Cultuurweb

In de week van 1 t/m 5 november vond alweer de vierde editie van het ‘Student in de Klas project’ plaats. Gedurende deze projectweek ontwikkelen tweedejaars studenten van de docentenopleiding beeldend van de WdKa onder begeleiding van de culturele partners een les voor de groepen 5 t/m 8. Het uitganspunt voor het ontwikkelen van deze les is een vraag vanuit de school. Denk hierbij aan een les passend bij een overkoepelend thema, een specifieke techniek die de school zelf niet aanbiedt of het aansluiten op thema’s vanuit een WO methode zoals Blink of 4 x Wijzer. De studenten geven in koppels dezelfde les aan drie verschillende groepen waardoor de lesinhoud en de pedagogische vaardigheden steeds verder aangescherpt en verbeterd kunnen worden.

In Zoetermeer maakten de leerlingen van de Prins Florisschool een eigen 17e?-eeuws Schuttersstuk en leerden over compositie en textuur. Op de Elzenhoek werd de aula een atelier, waar kinderen abstract schilderden naar aanleiding van de herinneringen van ouderen in het kader van het thema ontmoeting. De leerlingen van de Trinoom maakten een add-on voor de mens in de toekomst in het kader van het thema evolutie.

In Delft viel het vakdocent Marte op dat de studenten een open en enthousiaste houding hadden waardoor ze benaderbaar waren voor vragen en tips vanuit de leerlingen en er met de feedback van vakdocenten aan de slag werd gegaan. Er was ruimte voor eigen onderzoek en er werd aandacht besteed aan de presentatie van het gemaakte werk. Dat kwam mooi tot uitdrukking bij een les de Bernadet Maria school waar Nathalie en Mereke de onder- en bovenbouw leerlingen kennis maakten met de techniek van weven door niet alleen te experimenteren met stof en garen maar ook met ongebruikelijke materialen als papier, stokjes, veren en bladeren.

Op de Joannesschool in het Westland bedachten de leerlingen in het kader van het leskracht thema van Sint Maarten tot Sint Juttemis nieuwe feestdagen waar ze een hoofddeksel creëerden met lichtobjecten erin verwerkt. Op de Verburch-hof werd het echte Wilde Westen verbeeld d.m.v. maquettes van kosteloos en houten materiaal. De leerlingen van groep 5 en 6 verbeelden, onder begeleiding van een ander studentenkoppel, het verschil tussen Oost en West in beeld door landschappen van klei. De studenten stonden versteld van de ideeën, de fantasie en de skills van de leerlingen van het PO. ‘Ze kunnen zo meer dan we dachten’ vertelden Thijmen en Veerle. Niek en Jantine en zoveel meer studenten concludeerden na deze week hoe leuk en inspirerend werken in het PO is.

We kunnen samen terugkijken op een leerzame eerste leservaring voor de studenten, een te gekke kunstles en bijzondere ontmoeting voor de leerlingen, een mooi leer- en observatiemoment voor de betrokken leerkrachten en een inspirerend samenwerkingsproject voor de culturele partners. De editie voor volgend jaar november staat alweer gepland.