Onderzoekend leren & het creatief proces op de Blinkerd

Gepubliceerd op donderdag 11 maart 2021

Sinds schooljaar 2020-2021 wordt er op basisschool De Blinkerd in de groepen 4 t/m 8 thematisch gewerkt aan onderzoekend en ontwerpend leren (OOL). Het uiteindelijke doel is om op vaste momenten volledig unit doorbrekend te werken aan thema’s, waarin het onderzoekend en ontwerpend leren centraal staat.


Op dit moment wordt er in de eigen klas twee of drie middagen per week gewerkt met onderzoeksvragen binnen de WO-methode Blink. De gedachte hierachter is dat kinderen vanuit hun eigen verwondering en nieuwsgierigheid antwoorden gaan zoeken op hun vragen. Door deze intrinsieke motivatie hopen we kinderen te zien die met elkaar en van elkaar leren, waarbij vaardigheden geleerd worden die de kinderen klaarmaken voor de toekomst. De 21st century skills zoals probleemoplossend, creatief en kritisch denken, communiceren, samenwerken, informatie en ICT basisvaardigheden komen aan bod en worden hierbij ontwikkeld.


De leerkrachten van groep 4 t/m 8 kregen in oktober een training creatief proces & Blink aangeboden van cultuurcoach Iris van Cultuurweb. Voor de leerkrachten was het prettig om door middel van  deze training met elkaar een volgende stap te zetten in het proces naar een compleet thematisch aanbod. De wens die tijdens de training naar voren kwam is om binnen het OOL en de Blink thema’s meer ruimte te creëren voor opdrachten waarbij het creatief proces van de leerlingen en leerkrachten wordt gestimuleerd. Oftewel, creatieve opdrachten met betekenis aanbieden die bijdragen tot het onderzoek en leerproces van de leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan het bedenken van een oplossing voor de klimaatverandering en het ontwerpen en ook echt maken van een tool om de smelting van de ijskappen tegen te gaan. Hierbij wordt kennis geactiveerd, de inventiviteit van de leerlingen geprikkeld en de leerlingen worden uitgedaagd om van een ontwerp eigenhandig een eerste prototype te maken.


Eenmaal aan de slag in praktijk is gebleken dat het fijn is om nog meer tools en begeleiding te krijgen betreft de invulling van deze creatieve opdrachten. Per unit worden de leerkrachten nu ook vanuit Cultuurweb gecoacht om samen te onderzoeken hoe ze dit het beste per thema aan kunnen pakken. Dit gebeurt door het houden van brainstormsessies. De leerkrachten ervaren deze gezamenlijke brainstormsessies als inspirerend en verdiepend en kunnen de ideeën gelijk toepassen in de lessen en afsluitende opdrachten. Kortom, een positieve ervaring met een effectief resultaat. Door te blijven coachen tijdens deze voorbereidingssessies en evt. door het inzetten van persoonlijke co-teaching op de werkvloer, zal er bij De Blinkerd gewerkt worden aan verankering van het creatief proces en diverse technieken binnen de methode van Blink.


Streven jullie op school ook naar een dergelijke verankering van cultuureducatie en koppeling aan een WO-methode? En staan jullie open voor training en coaching op dit vlak? Neem gerust contact op met de cultuurcoach die aan jullie school verbonden is. Of stuur direct een email naar Evalien via ekohler@westlandcultuurweb.nl.