Nieuwe kans voor Westlands erfgoed in de basisscholen

Gepubliceerd op maandag 11 januari 2021

Meer Westlands erfgoed in je lessen integreren, kinderen iets meegeven over de plek waar zij opgroeien? Wist je bijvoorbeeld dat er aardig wat te vertellen valt over Romeinen in het Westland en dat je de archeologische vondsten daarvan in je klas kan laten zien? Wij zijn al een tijdje aan het onderzoeken hoe we dit goed kunnen implementeren in het basisonderwijs, met mooie lessen gemaakt in nauw contact met onze erfgoedpartners. Lees hier verder hoe één en ander tot stand is gekomen en hoe je ook gebruik kunt gaan maken van deze lessen al dan niet gekoppeld aan je methode voor wereldoriëntatie. 

Anderhalf jaar geleden zijn we gestart met het leernetwerk erfgoed. In dit leernetwerk werken we als Westland Cultuurweb met het Historisch Archief Westland, Westlands Museum, Montessorischool Naaldwijk en ’t Startblok samen. We leren van elkaars expertise en overleggen over stappen die ons verder kunnen brengen bij het ontwikkelen van lesmateriaal op het gebied van Westlands erfgoed. Op de scholen vinden brainstormsessies plaats, waarbij de schoolteams en de educatiemedewerkers van het Historisch Archief en het Westlands Museum elkaar vinden. Hier worden de ideeën geboren voor erfgoedlessen die passen bij de thema’s waar op dat moment mee gewerkt wordt op de scholen. De lessen worden uitgevoerd en bijgeschaafd. Soms is er een bezoek aan Westlands erfgoed ingepland of komt er een gastspreker op school. Daarnaast kunnen groepen ook op onderzoek uit in hun directe omgeving aan de hand van ontwikkeld lesmateriaal. Langzamerhand krijgen de lessen steeds meer vorm en kunnen we onze opgedane kennis ook gaan delen met andere scholen 

Enerzijds kan dit gaan om het uitvoeren van al ontwikkelde lessen, maar daarnaast kan er ook nog lesmateriaal ontwikkeld worden bij specifieke thema’s die passen bij jouw wereldoriëntatie methode. Zo zijn we met een school in gesprek over het integreren van Westlands erfgoed bij de thema’s van Blink. Lijkt het je leuk om volgend schooljaar meer aandacht te bestedemet jouw school aan Westlands erfgoed? Meld je dan alvast aan bij jouw cultuurcoach of vraag meer informatie aan Evalien Köhler, zij is de coördinator van dit project