Steunmaatregel cultuur Gemeente Westland

Gepubliceerd op zaterdag 19 december 2020

Gemeente wil culturele verenigingen en stichtingen een steuntje in de rug geven.

De maatregelen rondom corona brengen veel culturele organisaties in financiële problemen. Gemeente Westland wil het culturele veld een hart onder de riem steken in deze moeilijke tijd. Daarom heeft de gemeente gisteren de Algemene covid-19 steunmaatregel Cultuur Westland 2020 gepubliceerd op haar website. De regeling is bedoeld om culturele organisaties een eenmalige steunbijdrage te verlenen als tegemoetkoming in extra onkosten en teruglopende inkomsten vanwege de covid-19-maatregelen. Alle culturele verenigingen en stichtingen kunnen een beroep doen op deze extra financiële steun. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van het ledenaantal of de omzet.

Culturele organisaties kunnen tot 1 februari via deze link een aanvraag doen. Hier is de regeling te vinden, en tevens het formulier om een aanvraag in te dienen. Voor informatie en vragen over de regeling kunnen organisaties direct contact opnemen met Herman Berkhout van de Gemeente Westland: hcberkhout@GemeenteWestland.nl; 0174-673585; 06-82123522. 

De steunmaatregel zal geen oplossing vormen voor organisaties die in dusdanige financiële problemen zijn gekomen dat zij in hun voortbestaan worden bedreigd. Wanneer de problemen van een organisatie dusdanig groot zijn, stuur dan een mail naar steunmaatregelencorona@gemeentewestland.nl.

Westland Cultuurweb

Voor alle andere vragen kan iedereen die kunst en cultuur een warm hart toedraagt terecht bij Westland Cultuurweb. Voor vragen over corona, de lockdown van de komende weken en de (on)mogelijkheden van optreden. Én voor vragen over marketing, bestuurlijke ondersteuning en vragen en aanvragen van de regeling KCI is Cultuurweb altijd te bereiken via info@westlandcultuurweb.nl.