Wél genieten van Kunstpracht

Gepubliceerd op woensdag 4 november 2020

Wat zijn we blij dat, ondanks de hectische tijd waar we in verkeren, tot nu toe driekwart van de Kunstpracht-activiteiten door heeft kunnen gaan. Maar liefst 1700 kinderen hebben toch een voorstelling op school gezien of een museum bezocht. Zo fijn dat we hen nog zo’n magische ervaring hebben kunnen meegeven, een lichtpuntje in een behoorlijk donkere tijd.

Helaas komen we zo langzaamaan wel op het punt dat we met andere ogen naar de rest van het schooljaar moeten kijken. In overleg met de bestuurders van de scholenkoepels hebben we nieuw beleid vastgesteld. In dit bericht informeren we je over de consequenties hiervan voor de scholen.

Uitgangspunt is dat we zo veel mogelijk activiteiten, waar nodig in aangepaste vorm, door laten gaan. Zo lang de protocollen de excursies en voorstellingen niet verbieden, blijven wij ze aanbieden. Juist nu is het zo essentieel dat kinderen zich verwonderen en in vervoering kunnen raken. Bovendien kan er, ook binnen de huidige maatregelen, nog steeds een hoop wél. De scholen kunnen op ieder moment besluiten dat dit voor hen geen fijne afweging is, en zich afmelden voor deelname aan het programma.

De voorstellingen in WestlandTheater De Naald, die gepland staan in januari t/m april, gaan allemaal niet door. Dit geldt ook voor het bezoek aan het Nederlands Dans Theater. Het is niet realistisch om te hopen dat we met grote groepen kinderen in het theater terecht kunnen. De komende weken werken we aan een alternatieve programmering die langs de scholen kan reizen. De leerlingen kunnen dan met twee of drie klassen tegelijk een voorstelling in de speelzaal op school bekijken. Scholen die het beleid hanteren om geen groepen samen te voegen, kunnen ons dit uiterlijk 15 november laten weten. Dan doen we een voorstel voor een actieve workshop met een externe vakdocent in de eigen klas. Scholen die niets laten horen, worden ingedeeld bij een actieve voorstelling op de eigen school.

De voorstellingen die al op school plaats zouden vinden en de museumbezoeken gaan wel door. Bij deze activiteiten kunnen de huidige coronamaatregelen goed gehanteerd worden.

Afmelden betekent helaas niet dat de bijdrage à €6 per leerling + de optionele €1 voor busvervoer vervalt. In alle gevallen zal de factuur voor deze bijdrage alsnog moeten worden voldaan. De financiële verplichtingen lopen door en culturele instellingen zitten in zwaar weer. We kunnen hen niet in de kou laten staan.

In december hebben we contact met alle scholen over de alternatieve programmering.