Tonnen inkomstenderving voor Westlandse cultuuraanbieders

Gepubliceerd op zaterdag 16 mei 2020

Uit onderzoek van Westland Cultuurweb komt naar voren dat culturele aanbieders door corona tot 1 juni een financiële schade oplopen van 375.000 euro, welke per september zal stijgen naar een half miljoen. Bijna een derde van de organisaties verwacht hierdoor binnen een jaar niet meer te kunnen bestaan.

De enquête van Cultuurweb richtte zich op het ‘kleine’ culturele veld, dat grotendeels geen subsidie van de gemeente krijgt. Zij lijken met hun problematiek geen aandacht te krijgen, terwijl ook daar de gevolgen van deze crisis enorm zijn. Met de resultaten tracht Cultuurweb bij overheden en fondsen de belangen van het Westlandse veld te behartigen. Binnen 10 dagen is de vragenlijst door 76 culturele organisaties, aanbieders en kleine ondernemers ingevuld. Echter schat de netwerkorganisatie in dat er in totaal meer dan 150 cultuuraanbieders zijn, waardoor de werkelijke schade veel hoger zal uitkomen.

De meeste schade wordt geleden door de muziek-, dans-, theaterscholen en zzp’ers. Voornamelijk door gemiste inkomsten, opdrachten die niet doorgaan, leerlingen die geen lessen hebben afgenomen of concerten of optredens die zijn afgelast. Daarnaast is er veel verlies bij kleine podia, omdat hier ook inkomsten uit baromzet worden misgelopen. 29 organisaties achten hun voorbestaan in gevaar door financiële problemen. De ‘anderhalvemetersamenleving’, die lang het ‘nieuwe normaal’ zal blijven, maakt dat 32 organisaties de toekomst somber tegemoet zien. Met name voor koren en orkesten is de repetitieruimte te klein en nemen de mogelijkheden tot het geven van concerten af.

Slechts 18 organisaties maken gebruik van de ondersteunende maatregelen van de overheid, dit betreft met name ondernemers en zzp’ers. Voor velen zijn deze maatregelen echter niet genoeg om de verliezen volledig te compenseren. Opvallend is dat veel kleine ondernemers aangeven dat ze door de grootte van hun organisatie tussen de wal en het schip vallen bij de overheidsregelingen: voor de ene regeling te veel omzet, voor de andere te weinig.

Het culturele veld heeft nu het meeste behoefte aan financiële ondersteuning, hulp bij het zoeken naar grotere repetitieruimtes, het verruimen van horeca-mogelijkheden en een steunloket bij de gemeente om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken.