Enquête cultureel veld over schade door corona

Gepubliceerd op donderdag 30 april 2020

De corona crisis treft ook de kunst en cultuur in de gemeente Westland. Het rijk heeft inmiddels een aantal steunmaatregelen genomen voor (culturele) ondernemers, en ook 300 miljoen beschikbaar gesteld voor de cultuur in Nederland. Helaas zullen deze initiatieven veel verenigingen, stichtingen en kleine culturele ondernemers niet helpen, omdat gemeentes verantwoordelijk zijn voor de financiering van het plaatselijke culturele veld.

Gelukkig begint dit besef ook in de landelijke politiek door te dringen en klinkt de roep aan de landelijke overheid om gemeentes hierbij te ondersteunen. Daarnaast is er sprake van dat het Fonds voor Cultuurparticipatie een bedrag vrijmaakt voor culturele verenigingen. Dit alles nog onder voorbehoud, maar er lijkt dus enige beweging zichtbaar.

Westland Cultuurweb wil graag inventariseren hoe groot de problemen van het culturele veld in de gemeente op dit moment zijn en een inschatting maken van de financiële schade op korte en langere termijn. Met de resultaten zullen we proberen bij overheden en fondsen de belangen van het Westlandse culturele veld te behartigen.


Daarom hebben we een enquête opgesteld, die in te vullen is via deze link

Wij vragen daarom alle culturele organisaties, stichtingen, verenigingen, kunstscholen, podia en zzp-ers deze enquête in te vullen, liefst voor 8 mei a.s.

 

Vanzelfsprekend zullen wij de individuele resultaten van de enquête niet delen met anderen of met de gemeente Westland, tenzij organisaties aangeven daar geen bezwaar tegen te hebben. Dit kan in de enquête worden aangegeven.