Gevolgen coronavirus kunst en cultuur in Westland

Gepubliceerd op maandag 16 maart 2020

Veel van de partners van Westland Cultuurweb krijgen direct te maken met de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. Cultuurweb doet op dit moment zoveel mogelijk om de gevolgen voor culturele aanbieders, kunstdocenten, onderwijs en welzijnsorganisaties te beperken.


Onderwijs

Door het stoppen van het onderwijs gaan alle culturele activiteiten in en rondom de scholen op korte termijn niet door. Wij hebben hierover contact met de scholen, de culturele aanbieders en de kunstdocenten. Cultuurweb probeert deze activiteiten zoveel mogelijk uit te stellen naar een later, geschikt moment. Dit doen wij uiteraard in overleg met zowel de school als de aanbieder. Op deze manier willen wij  inkomstenderving van de kunstdocenten en aanbieders voorkomen. Onze intentie is waar mogelijk alle gemaakte afspraken na te komen.


Buitenschoolse lessen

Wij werken intensief samen met een aantal theater-, muziek-, dans- en beeldende kunstscholen. Veel van hen hebben op dit moment besloten hun lessen te staken. We zien daarnaast ook mooie nieuwe initiatieven ontstaan , bijvoorbeeld om lessen online te geven. Wij hebben inmiddels contact opgenomen met al onze partners om hen te ondersteunen bij de keuzes die ze hierin overwegen te maken. Onze intentie is de contractuele afspraken die wij met hen hebben op een flexibele manier te hanteren. Dat betekent dat wij hen in principe niet financieel zullen korten wegens de door deze omstandigheden niet behaalde resultaten.


Het culturele veld

Het culturele veld ligt op dit moment voor een groot deel stil. Vele evenementen, concerten en  voorstellingen zijn afgelast. Culturele organisaties die op dit moment nog bezig zijn activiteiten af te gelasten of te verplaatsen kunnen met ons contact opnemen voor ondersteuning. Wij kunnen hen helpen met publiciteit en marketing en met aanpassingen in onze publiciteitsagenda. Organisaties die van ons een financiële bijdrage hebben gekregen – bijvoorbeeld door de Regeling KCI – kunnen met ons in overleg als de betreffende activiteit nu niet kan doorgaan of wordt verplaatst. Wij zullen met onze bijdrage flexibel omgaan en in overleg bekijken hoe deze nu het beste aangewend kan worden.


Puur! Cultuur en Kunstpracht 55+

Cultuurweb ondersteunt activiteiten met ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. De activiteiten met deze doelgroepen zijn op dit moment allemaal gestaakt. Ook hier hanteren wij het uitgangspunt dat we onze partners waar mogelijk helpen naar oplossingen te zoeken, zodat er zo min mogelijk schade geleden wordt.


Mochten er naar aanleiding van bovenstaand bericht nog vragen zijn. Mail ons via info@westlandcultuurweb.nl. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!