Start PUUR Orkest

Gepubliceerd op maandag 23 december 2019

Muziekmeesters Westland is enorm verheugd om te kunnen melden dat in januari 2020 het PUUR Orkest start voor mensen met een verstandelijke beperking. PUUR staat voor het gehele cultuuraanbod voor buitengewone Westlanders (mensen met een verstandelijke beperking, een gedragsstoornis of een ontwikkelingsstoornis). Het PUUR programma is: theater, muziek, dans en beeldende kunst. Theaterschool Koperen Kees, Dansschool Dance for You en Muziekschool Muziekmeesters Westland werken hierin samen en maken cultuurbeleving voor deze deelnemers laagdrempelig en toegankelijk op zoveel mogelijk locaties.

Het PUUR Orkest start op de muziekschool in Maesemunde in ’s-Gravenzande. Bij het orkest staat het hebben van plezier, samen muziek maken en genieten van de muziek centraal. Er wordt wekelijks gerepeteerd en uiteindelijk toegewerkt naar een officieel concert in juni 2020. De leiding is in handen van de muziekdocenten Annemarie Rijkée en Ferry de Jong.

Bij dit orkest kan iedereen meedoen, mét of zonder ervaring in muziekmaken. De deelnemers hoeven nog geen muziekinstrument te hebben of te kunnen bespelen. Alles staat klaar en de docenten coachen de beginnende muzikanten. Ook begeleiders kunnen meedoen in het orkest. We hopen op heel veel deelnemers vanuit het hele Westland voor de nieuwe “Jostiband” van het Westland.

Kent u muziekliefhebbers die helemaal blij worden van muziek en misschien willen proberen om echt samen muziek te maken? Muziekmeesters Westland hoort het graag, of kom naar samen naar de eerste repetitie op 7 januari. Heeft u vragen, neem gerust contact op via de mail (info@muziekmeesterswestland.nl) of de telefoon (0174 352 125).

Belangrijke informatie:
Wat: het PUUR Orkest is er voor iedereen met een verstandelijke beperking en hun begeleiders

Waar: Muziekschool in Maesemunde, Kon. Julianaweg 158 in ’s-Gravenzande.

Wanneer: elke dinsdagavond van 19:30 tot 21:00 uur wordt er gerepeteerd (incl. pauze)

Kosten: gratis in januari en februari 2020