Nieuwe culturele hotspots in Westland

Gepubliceerd op maandag 16 december 2013

Er is onderdak gevonden voor de popmuzikanten die zijn aangesloten bij Muziek Centrum Westland (MCW) en voor de samenwerkende beeldende kunstenaars in Westland. Beide locaties bevinden zich in Naaldwijk.

Voor het MCW en de Muziekschool Westland wordt gebouw De Binnenhaven, aan de achterkant van theater De Naald, intern vernieuwd. Voor de beeldende kunstenaars komt een gemeentelijk gebouw aan het Zuideinde beschikbaar, het garagepand dat laatstelijk dienst deed als ambulancelocatie.

Oorspronkelijk was het de bedoeling, dat genoemde instellingen hun intrek zouden nemen in de oude Bernadetteschool aan de Dijkweg in Naaldwijk. Een globale berekening leerde echter, dat de kosten voor het opknappen van dat complex te hoog zijn. Wethouder Weverling is blij met de rol van de medewerkers van Cultuurweb Westland. "Ze hebben actief bemiddeld en geholpen bij het tot stand komen van deze plannen", aldus de wethouder.

Het college van B en W stelt de gemeenteraad nu voor om 150.000 euro uit te trekken voor geluidscabines in De Binnenhaven, zodat het MCW en de Muziekschool Westland daar muzieklessen kunnen verzorgen. Verder wordt 400.000 euro gevraagd voor een beeldende kunstcentrum aan het Zuideinde 2 tot 12 met ruimte voor cursussen, expositie en ateliers. Die locatie zou onderdak moeten bieden aan Kunsthuis18, kunstenaarscollectief WIT en creatief centrum 't Atelier.