Westland Cultuurweb ondersteunt cultuureducatie Voortgezet Onderwijs

Gepubliceerd op woensdag 30 januari 2019

(Foto: leerlingen ISW Irenestraat tijdens de wintershow 2018)


Vanaf januari 2019 zal Westland Cultuurweb ook de middelbare scholen ondersteunen bij het versterken van cultuureducatie! Dankzij financiering van de gemeente Westland komt het doel, cultuureducatie toegankelijk maken voor elk Westlands kind, weer een stap dichterbij.

Samenwerking en innovatie
Veel Westlandse VO-scholen zijn al zeer actief op het gebied van cultuureducatie. Cultuurweb gaat vooral aan de slag om de samen met de kunstdocenten en directies te bekijken hoe elke school nog een stap verder kan worden geholpen. Daarbij wordt sterk ingezet op verbinding en innovatie. Samenwerking, tussen scholen onderling, tussen de verschillende vaksecties binnen een school, tussen leerlingen én met culturele organisaties is een belangrijk aandachtspunt. Er is budget om per school een eigen impuls te geven aan versterking van cultuureducatie.

Netwerken en talentontwikkeling
Ook zal Cultuurweb leergemeenschappen organiseren, waar kunstvakdocenten elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. En last but not least biedt het onlangs gestarte project Spotlight, een samenwerking van Westland Cultuurweb en WestlandTheater De Naald, talentvolle jongeren van vijf deelnemende Westlandse VO-scholen een podium en een kans om zich verder te ontwikkelen. Op 1 april 2019 vindt de finale van de eerste editie van Spotlight plaats, uiteraard in WestlandTheater De Naald.

Cultuureducatie met Kwaliteit
Al sinds 2013 biedt Westland Cultuurweb als penvoerder Cultuureducatie met Kwaliteit ondersteuning aan Westlandse basisscholen op het gebied van cultuureducatie. Hiervoor heeft zij het leerlijnenprogramma Kunstkracht 10 en het programma voor theater-, concert, film- en museumbezoek Kunstpracht 9 ontwikkeld. Daarnaast biedt adviseert Cultuurweb scholen advies en een uitgebreid aanbod in professionalisering van leerkrachten.

Uietaard zijn we heel blij met de uitbreiding van onze activiteiten naar het voortgezet onderwijs en deze nieuwe stap in de ontwikkeling van een kwalitatief goede cultuureducatie voor de hele Westlandse jeugd!