Bereid jouw vereniging voor op de AVG

Gepubliceerd op vrijdag 6 april 2018
Op 25 mei treedt de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) in werking en moeten ook Westlandse organisaties aan de nieuwe privacyregels rondom hun ledenadministratie geloven. Laat je door de Van Poelje Academie informeren en zorg dat ook jullie tijdig de zaken op orde hebben!
Van Poelje Academie organiseert drie kennissessies over de AVG. Patrick Jordens neemt je stap voor stap mee in de nieuwe regelgeving en de acties die (vrijwilligers)organisaties moeten zetten. Lees meer op www.vanpoeljeacademie.nl en meld je aan! Deelname kost maar € 20,00.
Er zijn drie sessies:
  • 23 april – 19.30 uur – Naaldwijk, Hof van Heden, Dijkweg 20
  • 26 april – 19.30 uur – Wateringen, Terra Nova, Het Tolland 2
  • 1 mei – 19.30 uur – De Lier, Het Anker, Baron van Gentplein 3
Ook vrijwilligers- en ledenadministraties
Alle (vrijwilligers) organisaties zijn vanaf mei 2018 verplicht tot het voeren van een privacy-administratie. Deze nieuwe Europese privacywet stelt niet alleen regels voor de bescherming van persoonsgegevens, maar stelt ook allerlei eisen aan organisaties die over gegevens beschikken. Dus alle organisaties die persoonsgegevens verwerken, moeten op 25 mei 2018 voldoen aan de AVG.
Het ledenbestand is voor veel verenigingen en stichtingen de drijver van het bestaan. En juist aan de ledenadministratie worden veel nieuwe regels verbonden. In de media was te lezen dat vele sportclubs en andere organisaties niet klaar zijn voor de nieuwe privacywet. Bestuursleden, die niet precies op papier hebben staan wie wel en niet inzage hebben in persoonsgegevens van leden, kunnen uiteindelijk worden beboet.


Welke gevolgen heeft de AVG (de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming) of GDPR voor organisaties en de wijze waarop persoonsgegevens worden gebruikt? Wat zíjn persoonsgegevens eigenlijk precies en moet straks overal toestemming voor worden gevraagd? Mag je iemand mailen als hij zijn e-mail heeft gegeven? Hoe zit het met het verwerken van het klikgedrag van bezoekers op de website? Hoe ga ik om met persoonsgegevens in de cloud?
Kom voor antwoorden op deze en andere vragen naar een van de kennissessies!