Conferentie Kunstkracht 55+ inspireert, ontroert en verbindt

Gepubliceerd op woensdag 28 maart 2018

“Kunst en ouderdom zijn voor elkaar geschapen. Kunst hoort bij mensen, zoals eten en drinken. Kunst is een urgentie.” Aldus wetenschapsjournalist Mark Mieras tijdens zijn introductielezing over de meerwaarde van actieve kunstbeoefening door ouderen op de Conferentie Kunstkracht 55+, georganiseerd door Westland Cultuurweb en het Landelijk Kennis Centrum Amateurkunst (LKCA). Zo’n 150 betrokkenen en geïnteresseerden uit de zorg, kunstwereld, bestuur en politiek verzamelden zich op 22 maart in Art Centre Delft om te leren, elkaar te inspireren en van gedachten te wisselen. De conferentie vormde de afsluiting van de eerste twee jaar kunstparticipatieprojecten in Westlandse woonzorgcentra in het kader van Kunstkracht 55+. Het was tevens de aftrap van het vervolg van deze succesvolle samenwerking tussen Westland Cultuurweb, zorgorganisaties Careyn en Pieter van Foreest en Westlandse culturele organisaties en kunstvakdocenten. Kunstkracht 55+ krijgt de komende twee jaar een vervolg met maar liefst 24 projecten.


De afgelopen twee jaar konden cliënten van woonzorglocaties in Westland actief deelnemen aan lessen in diverse kunstdisciplines door professionele Westlandse aanbieders. Vraaggericht werken, actieve kunstbeoefening en werken met regionaal aanbod waren de uitgangspunten van Kunstkracht 55+.

Voor zowel deelnemers als organisaties betekende de conferentie een schat aan kennis en inspiratie.

Dankzij de diverse achtergronden en landelijke spreiding van deelnemers vond er veel waardevolle uitwisseling plaats. Kennis maken met elkaars werelden en leren van elkaar stonden centraal. ‘Welk effect heeft actieve kunstbeoefening op het welbevinden van ouderen?’ ‘Hoe zorgen we voor verankering van kunst binnen de activiteiten van woonzorglocaties?’ ‘Hoe profiteren we van elkaars expertise en kracht?’ ‘Wat zijn succesfactoren en valkuilen bij het opzetten van een project?’ ‘Hoe beleidsmakers te overtuigen van de meerwaarde van de combinatie ouderen en kunst?’ Deelnemers bogen zich met enthousiasme over deze en aanverwante vragen in verschillende workshops.
Naast Kunstkracht 55+ projecten presenteerden zich vergelijkbare projecten van elders, waaronder ‘Ouderen ontmoeten Van Gogh’ van het Van Gogh Museum Amsterdam, het Haagse project ‘Music for Life’ en ‘Time to dance’ van de Rotterdamse SKVR. Kunst en positieve gezondheid, financiële aspecten en beleid ouderen en cultuur waren de onderwerpen van workshops door respectievelijk Movisie en het LKCA. Deze laatste presenteerde tijdens de conferentie ook de gloednieuwe publicatie ‘Ga samen voor oud!’. Hierin worden twaalf samenwerkingsprojecten beschreven, waaronder ook Kunstkracht 55+.

Het ‘waarom’ van kunstbeoefening door ouderen werd aan het begin van de conferentie treffend geïllustreerd met een zowel vrolijke als ontroerende demonstratie door bewoners van woonzorgcentrum De Hooge Tuinen in Naaldwijk met dansdocente Laura Taal van Dans Creatie en activiteitenbegeleider Marianne van den Beukel. Regiodirecteur Andrea Jaszmann (Pieter van Foreest): “De waarde voor de mensen is te ontdekken wat je nog wél kunt, en dat je er nog toe doet. Dat deze dag het waard is om geleefd te worden.”
De conferentie werd afgesloten door Mark Mieras met een interactieve impressie van de resultaten van de sessies. Deelnemers noemden veelvuldig het belang van persoonlijke aandacht, het teruggeven van autonomie, nieuwe ingangen vinden tot contact en positieve invloed op de gezondheid van ouderen. Overduidelijk bleek hoe waardevol de uitwisseling tussen zorgmedewerkers en kunstprofessionals binnen de projecten is. Velen gaven aan de ervaringen ook voor zichzelf een enorme verrijking te vinden, zowel professioneel als persoonlijk. In de woorden van dichter Marijke van Geest, die samen met kunstenaar Sarina Missot lessen poëzie en fotografie verzorgde voor bewoners van woonzorgcentrum Duinhof in Ter Heijde: “Er is veel gelachen en ook veel gehuild. Je ontkomt niet aan je eigen ontroering.”

Kunstkracht 55+ wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Westland, Certhon, VSB Fonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Beheerstichting Loswal de Bonnen, Fonds Westland, RaboWestlandFonds, Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo.

Meer over Kunstkracht 55+ leest u hier

Bekijk hier het filmpje over de eerste twee jaar Kunstkracht 55+