Kunstkracht 55+ gaat twee jaar verder!

Gepubliceerd op woensdag 20 december 2017

Westland Cultuurweb, Careyn en Pieter van Foreest hebben twee jaar intensief samen gewerkt om het kunstparticipatieproject voor ouderen “Kunstkracht 55+” op de kaart te zetten. Cliënten van woonzorglocaties en dagbesteding in Westland konden actief deelnemen aan lessen in diverse kunstdisciplines door professionele Westlandse aanbieders. Na deze eerste succesvolle periode gaan we door in 2018 en 2019!


Kunstkracht 55+ is succesvol gebleken. Er zijn prachtige projecten neergezet, zoals dansprojecten in De Hooge Tuinen en de Rozenhof, beeldende kunst projecten in Woerdblok en de Terwebloem, het muziekproject met slagwerkinstrumenten in De Ark, het fotografie- en schrijfproject in Duinhof en het zangproject ‘Ja zuster, nee zuster’ in De Kreek. Op sommige locaties vond zelfs al een tweede project plaats. De beoogde acht projecten hebben we in de eerste periode zelfs ruim overtroffen! Bewoners, medewerkers, management en vakdocenten: iedereen geniet en leert ervan. Bewoners vertellen enthousiaste verhalen en kijken steeds weer uit naar de volgende les.

Opnieuw twee jaar Kunstkracht 55+
Kunstkracht 55+ wordt voortgezet in 2018 en 2019. De nieuwe subsidieaanvragen zijn zodanig goed gehonoreerd dat we verder kunnen. Careyn, Pieter van Foreest en Westland Cultuurweb zullen ook zelf financieel aan de projecten bijdragen. We pakken het de komende twee jaar nog steviger aan, met vierentwintig in plaats van acht projecten. Naast uitbreiding van de kunstlessen zal ook aandacht uitgaan naar kwaliteitsverhoging door het vergroten van specifieke kennis bij vakdocenten en welzijnsmedewerkers. Opdat actief meedoen aan kunst straks niet meer uit de zorg valt weg te denken. Want het levert veel op, het brengt de deelnemers plezier, trots en eigenwaarde.

Conferentie Kunstkracht 55+
Op donderdag 22 maart 2018 blikken we terug op de eerste periode van Kunstkracht 55+ en trappen we de voortzetting van het project in 2018 en 2019 af met een conferentie. Westland Cultuurweb is er trots op deze samen met het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie Amateurkunst) te organiseren. Tijdens de conferentie delen we de ervaringen die we in de afgelopen twee jaar hebben opgedaan en maken we de slag naar de toekomst. Wat kunnen we nog leren? Is er onderzoek mogelijk naar het effect van deze projecten op het welbevinden van ouderen? Hoe zorgen we voor verankering van kunst binnen de activiteiten van woonzorglocaties? Hoe pak je de opzet van deze projecten aan, wat zijn succesfactoren of valkuilen?

Save the date!
Het klinkt nog ver weg maar zet je de datum van 22 maart alvast in de agenda? De conferentie is interessant voor een brede doelgroep van mensen in zorg en welzijn, de kunstsector, overheden, politiek etc. Binnen maar ook zeker onze regio. Het definitieve programma wordt in januari bekend gemaakt. Wel kunnen we al vertellen dat wetenschapsjournalist Mark Mieras de gastspreker is. Hij publiceerde de studie 'Older people & Culture' en zal een boeiend betoog brengen.

                                                                                                  

Locatie : Art Centre Delft. Tijdstip : 13.00 – 17.30 uur.

 

Uitnodiging en programma ontvangen?

Wil je de uitnodiging inclusief het volledige programma persoonlijk ontvangen? Stuur dan een mailtje naar info@westlancultuurweb.nl o.v.v. ‘Conferentie Kunstkracht 55+’. Meer informatie over Kunstkracht 55+ vind je hier

Kunstkracht 55+ wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Westland, Certhon, VSB Fonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Beheerstichting Loswal de Bonnen, Fonds Westland, RaboWestlandFonds, Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo.