Westland Cultuurweb zoekt commissieleden voor beoordeling Kleine Culturele Initiatieven

Gepubliceerd op donderdag 1 juni 2017

Binnenkort zal de Regeling Kleine Culturele Initiatieven van start gaan. De Gemeente Westland stelt de komende jaren een bedrag van 30.000 euro beschikbaar voor kleinschalige verbindende activiteiten op het gebied van kunst en cultuur.  Zo kan een groot aantal initiatieven gesteund worden met een bedrag van maximaal 1500 euro.

De uitvoering van de nieuwe regeling berust bij Westland Cultuurweb. Een onafhankelijke beoordelingscommissie zal de aanvragen beoordelen. De commissie geeft advies aan de directeur-bestuurder van Westland Cultuurweb over de ingediende voorstellen en vergadert een aantal keer per jaar onder organisatorische leiding van een medewerker van Westland Cultuurweb. Per vergadering is een redelijke vergoeding beschikbaar.

Voor de beoordelingscommissie zijn wij op zoek naar drie onafhankelijke  commissieleden.

Heb je hart voor de Westlandse kunst en cultuur, voor mens en maatschappij? Wil je je daar een aantal keer per jaar actief voor inzetten? Stuur een mail naar Jeroen Kunstman: jkunstman@westlandcultuurweb.nl