Kunst & School Conferentie 2016

Gepubliceerd op woensdag 22 maart 2017

Kunst & School Conferentie 2016

“Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal.” In de geest van Albert Einsteins beroemde uitspraak bracht de derde Kunst & Schoolconferentie woensdag 12 oktober 2016 ruim 100 deelnemers bij elkaar op de sfeervolle locatie van De Westlandse Druif. Het doel van de middag: leren, kennismaken, inspiratie opdoen en ervaringen uitwisselen waarbij ‘de creativiteit vanuit het kind’ centraal stond.
In tegenstelling tot de eerste conferentie drie jaar geleden, toen vooral bestuurders en politici aanwezig waren, zat de zaal nu grotendeels vol met leerkrachten en culturele aanbieders. Geweldig, want zoals directeur van Westland Cultuurweb Jeroen Kunstman in zijn opening benadrukte: om jullie, de leerkracht en de kunstdocent, draait het allemaal.
Dat onderstreepte hij treffend met het filmpje ‘Cultuureducatie met Kwaliteit: kijk eens wat er kan!’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie.
Kunsteducatie zorgt voor verbinding, biedt individuele talenten en passies de ruimte zich te ontwikkelen en leert kinderen innovatief denken en grenzen verleggen. Het filmpje verbeeldt dit op een prachtige manier. Maar ook en vooral toont het “de helden die dit teweeg brengen: de leerkrachten en kunstdocenten die het vlammetje bij de kinderen ontsteken. ‘Het vuur in de buik’ zoals Mark Mieras dat tijdens de conferentie een jaar geleden noemde”, aldus Jeroen.
Des te belangrijker dat leerkrachten en kunstdocenten de kans krijgen een stevige basis te verwerven, van waaruit zij de kunsteducatie vorm kunnen geven in de klas. Daarom zal Cultuurweb de komende vier met diverse activiteiten nog meer begeleiding aan leerkrachten bieden.

De workshops van die middag vormden vast een mooie voorzet. Culturele aanbieders stortten zich onder leiding van expert Ernst Jan Bos op het gebruik van sociale media om zichzelf goed op de kaart te zetten. Een tweede groep boog zich met de Van Poelje Academie over een heldere formulering van hun ‘stip aan de horizon’. Voor leerkrachten waren er workshops dans, muziek, media, erfgoed, beeldende kunst en filosofie. De creativiteit vanuit het kind zelf was steeds het uitgangspunt. Deelnemers gingen op alle mogelijke manieren aan de slag met een brainstorm rond het thema ‘tijd’. Door bijvoorbeeld filosofisch speed daten, het begrip tijd beeldend te onderzoeken met behulp van klei en al dansend te experimenteren met tijd, kracht en ruimte. Of door in drie foto’s een beeldverhaal neer te zetten bij de workshop media, eigen zintuiglijke ervaringen te vertalen naar erfgoed of door muziek te maken vanuit jezelf, zonder instrumenten.
De netwerkmomenten tijdens de pauzes werden door alle partijen goed benut. Cultureel aanbieders konden hun aanbod presenteren en toelichten aan ronde statafels, waar leerkrachten en andere geïnteresseerden met koffie of thee in de hand ongedwongen het gesprek aangingen.
Aan het eind van de middag gaf Nirav Christophe, lector creatieve maakprocessen aan de HKU, in een inspirerende lezing zijn antwoord op vraag die uit het thema van de conferentie voortvloeide: hoe koester en stimuleer je de eigen creativiteit van kinderen? “Hoe zit het eigenlijk met het vuur in jouw buik?”, vroeg hij het publiek. De boodschap in een notendop: wees je als leerkracht ook bewust van je eigen creatieve proces. Herken je innerlijke kritische stem, de al dan niet bewuste vooronderstellingen die je hebt, de fases in je creatieve proces. Daardoor kun je geïnspireerd raken, groeien in je creativiteit en je didactiek verbeteren. En: leer van de kinderen, zij zijn nieuwsgierig en gaan uit hun dak!

Ten slotte kon Jeroen Kunstman terugblikken op een geslaagde conferentie en een geslaagde eerste periode Cultuureducatie met Kwaliteit. Én vooruitblikken! De nieuwe aanvraag is ingediend, de vooruitzichten zijn positief. De politiek is zich bewust van het belang van goede cultuureducatie en de gemeente zal opnieuw haar steun geven. Vakoverstijgende cultuureducatie komt steeds meer van de grond, en met bijvoorbeeld de oprichting van techniekweb tekenen zich nieuwe mogelijkheden voor samenwerking af. En last but not least: een bereik van 100% lijkt haalbaar nu 38 van de 40 Westlandse scholen de intentie hebben uitgesproken te willen gaan voor kwalitatief goede cultuureducatie. Het was een mooie dag, wij kijken uit naar de komende vier jaar!

Lees hier het gedicht van Christop Nirav.