Watertoren Monster te bezichtigen tijdens extra Open Monumentendag

Gepubliceerd op maandag 20 februari 2017

Op zaterdag 25 februari is er een unieke gelegenheid om de monumentale watertoren van Monster te bezichtigen. De watertoren, een rijksmonument uit 1887, is het bijzondere decor voor uitgebreide uitleg over de waterwinning van vroeger en nu. Bovendien kun je onder leiding van een gids een wandeling maken langs sporen uit het verleden door duingebied Solleveld, een gebied dat al voor de jaartelling intensief werd gebruikt.

Programma:
10.00 uur - Opening in de watertoren door wethouder Marga de Goeij en sectormanager Ad de Waal Malefijt.
Vanaf 10.30 uur - doorlopend uitleg door gidsen en bezoek aan eerste verdieping
10.30 uur - Start eerste rondleiding door Solleveld
12.30 uur - Start tweede rondleiding door Solleveld
14.00 uur - Start ontdekkingstocht door Solleveld voor kinderen vanaf 10 jaar o.l.v. meester Bom.
14.30 uur - Start derde rondleiding door Solleveld
16.00 uur - Sluiting

De Watertoren is open van 10.00 uur tot 16.00 uur. Adres: Haagweg 82, 2681 PB Monster. Het beste is de watertoren bereikbaar per fiets of bus 31 (elk half uur, halte De Tol, vlak bij de watertoren). Er zijn geen parkeerplaatsen in de buurt. Bij parkeren in de berm of op privéterrein riskeer je een boete!

De Watertoren is niet toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens. De tentoonstellingsruimte op de eerste verdieping is bereikbaar via een hoge spiltrap. De begeleide rondwandelingen door Solleveld duren ca. 75 minuten en warme, stevige schoenen zijn aanbevolen.

Mensen genieten al eeuwenlang van het duingebied dat nu Solleveld heet. Uit archeologische vondsten blijkt dat het gebied al vóór de jaartelling intensief werd gebruikt. Er zijn boerderijen geweest met vee en landbouw. Vanwege deze rijke geschiedenis is Solleveld een archeologisch monument.
De duinen van Solleveld beschermen ons niet alleen tegen zeewater, ze leveren ons ook water op. In Solleveld wordt de natuurlijke waterkringloop zo goed mogelijk nagebootst. Het water wordt uit het duin gewonnen, maar ook weer aangevuld met zoet water vanuit de Afgedamde Maas.

De gemeente Delft startte in 1887 met het winnen van drinkwater in duingebied Solleveld. Vanuit het duin pompte men met stoommachines water omhoog. Dit ging de veertig meter hoge watertoren in. Toen de hoeveelheid water onvoldoende bleek voor het groeiende aantal inwoners van Delft, ging de stad over op water uit Rotterdam. De Westlandsche Drinkwater Maatschappij (WDM) nam de waterwinning in Solleveld over. In 1993 fuseerde de WDM met andere Zuid-Hollandse duinwaterbedrijven tot het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland. Tegenwoordig heet dit Dunea.
De watertoren is tot 2002 in gebruikt gebleven en is een rijksmonument.

Solleveld en Ockenburgh zijn onderdeel van een Natura 2000-gebied. Dit betekent dat de natuur van grote waarde is en op Europees niveau is beschermd. Solleveld is bijzonder omdat het uit duinen bestaat van meer dan 5000 jaar oud. Oude duinen die zo dichtbij zee liggen, zijn uniek in ons land. Daarnaast is Solleveld bijzonder omdat de natuur hier wordt afgewisseld door landschap dat eeuwen geleden door mensenhanden is gemaakt. Zo zijn bijvoorbeeld nog sporen van oude akkers en wallen te zien. Dunea laat het gebied begrazen door een schaapskudde onder leiding van een herder om de unieke vegetatie in stand te houden.

Deze extra Open Monumentendag is georganiseerd door stichting Monumentaal Westland , Dunea en gemeente Westland.