Muzikaal feestje bewoners De Ark en leden van De Phoenix op zaterdag 17 december!

Gepubliceerd op donderdag 1 december 2016

De afgelopen tien weken hebben bewoners van De Ark en Vlietzicht in Wateringen slagwerkles gekregen van muziekdocent Michel Ponsioen, verbonden aan muziekvereniging De Phoenix. Op zaterdag 17 december laten de bewoners samen met orkestleden van De Phoenix de liedjes horen die zij met Michel hebben ingestudeerd. Met djembés, klokkenspel, tamboerijn en allerlei andere percussie-instrumenten. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren! Het project ‘Muziek in De Ark’ is onderdeel van Kunstkracht 55+, kunst voor en door oudere inwoners van Westland.

Programma:
10.00 uur: koffie/thee en iets lekkers in het restaurant voor bewoners en gasten
10.15 uur: welkomstwoordje
10.30 - 11.15 uur: optreden door bewoners die deelnamen aan het slagwerkproject en orkestleden van De Phoenix
11.15 - 11.30 uur: korte presentatie over dit project in het kader van Kunstkracht 55+

Locatie: Restaurant van Careyn De Ark, Herenstraat 85, 2291 BD in Wateringen

Wil je meer weten over Kunstkracht 55+ en het project 'Muziek in De Ark', dan ben je van 11.45 - 12.45 uur van harte welkom bij de aansluitende netwerkbijeenkomst voor zorgmedewerkers, activiteitenbegeleiders, kunstvakdocenten en andere geïnteresseerden. Hoe is dit project tot stand gekomen? Welke ervaringen hebben wij opgedaan? Hoe hebben de bewoners de muzieklessen ervaren? Natuurlijk is er alle ruimte voor vragen.
Wil je erbij zijn, stuur dan een berichtje aan wendyvanes@westlandcultuurweb.nl

 

Achtergrondinformatie Kunstkracht 55+

Lang Leve Kunst voor en door oudere inwoners van Westland
Het beoefenen van kunst draagt bij aan een goed gevoel! Door actief met kunst bezig te zijn wordt je innerlijk gevoelsleven aangesproken en je verbeeldingskracht gestimuleerd. Dat geldt voor alle leeftijdsgroepen, van jong tot oud. Westland heeft er sinds begin dit jaar een prachtig project bij in de gemeente: Kunstkracht 55+. Westland Cultuurweb en zorgorganisaties Careyn en Pieter van Foreest werken intensief samen om cliënten van woonzorglocaties en dagbesteding in acht deelprojecten gedurende 2016 en 2017 actief te laten deelnemen aan diverse vormen van kunstbeoefening.

Landelijke regeling ‘Lang Leve Kunst’
Het Westlandse programma Kunstkracht 55+ maakt deel uit van de landelijke regeling 'Lang Leve Kunst'. Deze regeling omvat een meerjarenprogramma dat cultuurparticipatie door ouderen stimuleert. De drie Westlandse samenwerkingspartners hebben ervoor gekozen om verspreid over verschillende kernen in twee jaar tijd acht deelprojecten neer te zetten, die alle ongeveer drie maanden duren. Beeldende kunst, literatuur, muziek, theater, dans.... Alles kan, zolang hiermee aan de wensen en behoeftes van de deelnemende ouderen wordt beantwoord. Om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen wordt na elk deelproject een netwerkbijeenkomst georganiseerd. Tot slot vindt begin 2018 een breed en landelijk toegankelijke conferentie plaats om te laten zien wat Kunstkracht 55+ in twee jaar tijd heeft bereikt.

Duurzaam aanbod
Met Kunstkracht 55+ wordt een duurzaam aanbod van kwalitatieve kunstparticipatie voor ouderen ontwikkeld, waarbij een relatie wordt gelegd tussen de ouderen binnen de woonzorglocaties en de kunstenaar en/of culturele organisatie ‘om de hoek’. Het enthousiasme binnen Careyn en Pieter van Foreest om in het project te participeren is groot en sluit aan bij hun hedendaagse visie op het bieden van zorg aan ouderen. Want kunstparticipatie draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, vitaliteit, algehele participatie en zingeving door en voor ouderen. Dat houdt niet op wanneer ouderen van hun eigen huis naar een woonzorgvoorziening verhuizen.

Subsidiënten
Kunstkracht 55+ wordt mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Fonds voor
Cultuurparticipatie, het VSB Fonds, Beheerstichting Loswal ‘de Bonnen’, Fonds Westland, het Rabo WestlandFonds, de gemeente Westland en Westland Cultuurweb.

Waarom Kunstkracht 55+? Omdat kunst plezier en zingeving biedt, nieuwe kanten in jezelf laat ontdekken. Bewust of onbewust. Oók bij ouderen met een fysieke en/of psychogeriatrische problematiek. Vanuit interesse of vanuit de wil om iets nieuws te ontdekken of te gaan doen!