Workshop 'Risicomanagement van jouw verenging of stichting'

Gepubliceerd op donderdag 17 november 2016

Alle verenigingen hebben te maken met onzekerheid. Ook die van jou. Denk onder andere aan contributie-inkomsten, aansprakelijkheid en financiële risico’s. De Van Poelje Academie orgnaiseert een workshops waarbij je leert hoe je grip krijgt op deze en andere risico’s van je vereniging.

De workshop is bedoeld voor alle bestuurders en vrijwilligers die inzicht willen krijgen in de risico’s van de vereniging.

Je leert tijdens deze workshop risico’s en onzekerheden herkennen en hierop te anticiperen. Ontwikkelingen gaan steeds sneller, daardoor neemt de noodzaak van goed en expliciet risicomanagement toe, ook voor verenigingen. Via deze workshop krijg je inzicht in de begrippen risico, risicomanagement en beheersmaatregelen.

We leren je als vereniging inzicht te krijgen in wat er kan gebeuren en hoe je prioriteiten toe kunt kennen aan onderkende risico’s zodat je bewust acties in kunt zetten. Je kunt ook betere financiële afwegingen maken als er een helder beeld is van de risico’s.

Wat zijn de belangrijkste stappen voor succesvol risicomanagement? Bijvoorbeeld het onderkennen van risico’s en daarmee het vormen van een effectief kader voor betere besluitvorming. Bovendien kun je vrijwilligers een veilige omgeving bieden waarbinnen zij hun vrijwilligerswerk kunnen uitvoeren.

Datum en tijd: dinsdag 22 november 2016 van 19.30 tot 22.00 uur. Zoals gebruikelijk wordtde avond afgesloten met een informele netwerkborrel.

Locatie: ISW Hoogeland aan de Professor Holwerdalaan in Naaldwijk.

Kosten: € 25,00 voor bestuurders van verenigingen en € 50,00 voor bedrijfsmatige deelnemers. Hierbij inbegrepen zijn: 1 avond, lesmateriaal, koffie/thee en borrel.

Aanmelden kan via deze link

Meer informatie: Liesbeth Brandt (0174-640678).

De leergang wordt aangeboden door de Van Poelje Academie en is ontwikkeld in samenwerking met Rabobank en Westland Partners. De docenten zijn Richard Verbeek (notaris) en Brenda Fijten.