Atlas van het Westland: symposium en presentatie

Gepubliceerd op maandag 7 november 2016

Historisch-geograaf Marcel IJsselstijn en architectuur- en stedenbouwhistoricus Yvonne van Mil maakten in opdracht van het Historisch Archief Westland een unieke Westlandse Atlas. Op donderdag 24 november wordt deze 'Atlas van het Westland - 10.000 jaar ruimtelijke ontwikkeling' gepresenteerd tijdens het symposium ‘In kaart gebracht: geschiedenis, erfgoed en ruimtelijke ontwikkeling van het Westland’. Wethouder Bram Meijer van de gemeente Westland neemt het eerste exemplaar van de atlas in ontvangst.
 
Tijdens het symposium vertellen experts over uiteenlopende onderwerpen als landschapsvorming, kustontwikkeling en de aanleg van de Atlantikwall in het Westland. Aansluitend vindt een presentatie plaats van de Westlandkaart, waarvoor de atlas als basis diende. Tot slot wordt ingegaan op de totstandkoming van de Atlas van het Westland.
Na afloop is de atlas te koop.

De 'Atlas van het Westland – 10.000 jaar ruimtelijke ontwikkeling' laat zien hoe het landschap, de inrichting en het gebruik daarvan, in de loop van de tijd veranderde en welke sporen uit het verleden nog te herkennen zijn. Met behulp van zowel historisch beeldmateriaal als vele nieuw getekende kaartenreeksen laten de auteurs zien dat het Westland een zeer dynamische en veelzijdige geschiedenis heeft gekend, die veel meer sporen heeft nagelaten dan vanuit het stereotiepe beeld van ‘de glazen stad’ gedacht wordt.

Aanmelden
Het symposium is bedoeld voor idereen die geïntersseerd is  in de geschiedenis van het Westland, erfgoedorganisaties en beleidsmakers op het gebied van landschapsontwikkeling, archeologie, historische geografie en ruimtelijke ordening.
Tijd: van 14.00 uur tot 18.00 uur. Locatie: het gemeentekantoor van Wateringen
 
Voor het volledige programma en om je aan te melden kijk je hier