Welzijn met Muziek zoekt koren en muziekverenigingen

Gepubliceerd op woensdag 5 oktober 2016

Muziek verbindt mensen!
Daarom werken Vitis Welzijn en Fonds Westland al enkele jaren samen aan het project Welzijn met Muziek. Westlandse koren en muziekverenigingen krijgen de kans om op te treden in verzorgingstehuizen, wijkcentra en locaties voor psychiatrische en/of verstandelijk gehandicapten. Bezoekers beleven een gezellige muzikale bijeenkomst en koren en muziekverenigingen krijgen als tegenprestatie een financiële bijdrage van Fonds Westland. Een win-win situatie voor alle partijen!

Vitis Welzijn bemiddelt in de totstandkoming van de matches tussen locaties en koren/muziekverenigingen. In 2016 zijn er op deze wijze 110 matches gerealiseerd!
Fonds Westland heeft voor 2017 toegezegd het project Welzijn met Muziek weer te willen ondersteunen. Hiervoor is Vitis Welzijn op zoek naar Westlandse koren/muziekverenigingen. Uiteraard worden de koren/muziekverengingen die in 2016 hebben meegedaan weer benaderd. Ook nieuwe koren/muziekverenigingen zijn van harte welkom als zij aan de criteria voor deelname voldoen.

Heeft jouw koor/muziekverenging interesse om mee te doen of wil je meer informatie?
Ga dan naar de website www.welzijnmetmuziek.nl. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met Vitis Welzijn via 0174 - 630 358 of een e-mail sturen naar m.hogervorst@vitiswelzijn.nl.

Doet jouw koor/muziekvereniging in 2017 ook mee met Welzijn met Muziek?