Onthulling kunstwerk project Kunstkracht 55+

Gepubliceerd op maandag 13 juni 2016

Onthulling kunstwerk en netwerkbijeenkomst afronding project ouderenparticipatie ‘Beeldende kunst in Woerdblok’

Woensdag 8 juni jl. was het feest in locatie Woerdblok van Careyn in Naaldwijk. Drie maanden lang werkte een groep van vijftien ouderen en kinderen aan het maken van beeldende kunst, in het kader van het tweejarig door Westland Cultuurweb georganiseerde project Kunstkracht 55+. Het resultaat is een boeiend, decoratief en interactief groei-kunstwerk dat door iedereen in de hal van de woonzorglocatie bezocht en onderzocht kan worden. Wethouder Marga de Goeij onthulde met enthousiaste woorden het kunstwerk samen met de bewoners en kinderen van Kwest die aan het project deelnamen.

Zeker 100 bewoners en gasten waren aanwezig bij de feestelijke onthulling. Aansluitend vond een netwerkbijeenkomst plaats waarin de ervaringen met dit project werden gedeeld met medewerkers van Careyn en Pieter van Foreest, groepsleiders in de kinderopvang en kunstenaars. Onderwerpen hierin waren: hoe is het project “Beeldende Kunst in Woerdblok” tot stand gekomen, wat heeft het de bewoners gebracht, hoe hebben zorg en kunst hun kennis samengebracht en hoe kunnen we ervoor zorgen dat actieve kunstbeoefening een duurzame plek in de ouderenzorg kan krijgen?

Ginny Sitters, activiteitenbegeleidster in locatie Woerdblok vatte het succes van het eerste deelproject van Kunstkracht 55+ als volgt samen: “Toen Westland Cultuurweb met de vraag kwam om een project op te starten voor onze bewoners, was ik direct ‘om’. Ik wist dat er bewoners waren die enorm zouden genieten van een project beeldende kunst. Het mooiste wat ik heb zien gebeuren is het groeien van het zelfvertrouwen en het onderlinge plezier. Bezwaren als ‘Dat kan ik toch helemaal niet’ en ‘Hier ben ik toch te oud voor’ verdwenen als sneeuw voor de zon. Kijk eens hoe vrolijk en trots de bewoners vandaag waren bij de onthulling van hún kunstwerk.”

Kortom, het beoefenen van kunst draagt bij aan een goed gevoel, biedt zingeving, hoe hoog je leeftijd ook is, welke vaardigheden of ervaringen je ook hebt. Iedereen heeft creativiteit in zich, belangrijk is dat het op een passende manier wordt aangeboord en aangeboden. De focus ligt bij individuele mogelijkheden in plaats van fysieke of mentale beperkingen. Binnen Kunstkracht 55+ is inmiddels ook ‘Dans in De Hooge Tuinen’ bij Pieter van Foreest in volle gang. Een van de projecten die na de zomer gaat plaatsvinden is ‘Muziek in De Ark’ in Wateringen met samenwerkingspartner Muziekvereniging De Phoenix.

Achtergrondinformatie
Het Westlandse programma Kunstkracht 55+ maakt deel uit van de landelijke regeling 'Lang Leve Kunst'. Deze regeling omvat een meerjarenprogramma dat cultuurparticipatie door ouderen stimuleert. De drie Westlandse samenwerkingspartners hebben ervoor gekozen om verspreid over verschillende kernen in twee jaar tijd acht deelprojecten neer te zetten, die alle ongeveer drie maanden duren. Beeldende kunst, literatuur, muziek, theater, dans.... Alles kan, zolang hiermee aan de wensen en behoeftes van de deelnemende ouderen wordt voldaan. Om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen wordt na elk deelproject een netwerkbijeenkomst georganiseerd. Tot slot vindt eind 2017 een breed en landelijk toegankelijke conferentie plaats om te laten zien wat Kunstkracht 55+ in twee jaar tijd heeft bereikt.

Met Kunstkracht 55+ wordt een duurzaam aanbod van kwalitatieve kunstparticipatie voor ouderen ontwikkeld, waarbij een relatie wordt gelegd tussen de ouderen binnen de woonzorglocaties en de kunstenaar en/of culturele organisatie ‘om de hoek’.

Kunstkracht 55+ wordt mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Fonds voor Cultuurparticipatie, het VSB Fonds, Beheerstichting Loswal ‘de Bonnen’, Fonds Westland, het Rabo WestlandFonds, de gemeente Westland en Westland Cultuurweb.