Westland Cultuurweb ondersteunt schakelklassen Westland

Gepubliceerd op maandag 13 juni 2016

Sinds enige maanden kent de gemeente Westland twee schakelklassen waar kinderen van vluchtelingen naar school gaan. De kinderen krijgen dagelijks onderwijs bij SBO de Diamant in Naaldwijk. Voor Westland Cultuurweb is het evident dat wij met onze programma’s direct bij de schakelklassen willen aansluiten. Het leren van de taal is voor deze kinderen natuurlijk prioriteit. Daar kunnen culturele lessen uitstekend bij helpen. Bovendien: als wij in deze gemeente kunst- en cultuuronderwijs beschikbaar maken voor het basisonderwijs, dan hebben deze kinderen daar natuurlijk ook recht op. Bovendien is het goed voor hun ontwikkeling.
Inmiddels is overleg gestart hoe de kunstlessen in de schakelklassen vorm gaan krijgen. Volgend seizoen worden de leerkrachten door Westland Cultuurweb ondersteund in het geven van goede muziek-, theater en danslessen. Het is voor deze kinderen van belang dat zij zich breed ontwikkelen en zich leren uiten. Creativiteitsontwikkeling hoort daarbij.
De reguliere programma’s moeten voor deze doelgroep worden aangepast. Omdat we het jammer vinden dat we niet meteen aan de slag kunnen en we de kinderen toch op korte termijn al iets moois willen bieden, komt ‘de Muziekmees’, Jaco van der Lugt, in juni beide schakelklassen twee muzieklessen geven. Jaco is professioneel muziekdocent en heeft veel ervaring in het basisonderwijs. Een welkome en vrolijke afwisseling binnen de schooldag waar de kinderen ongetwijfeld van zullen genieten. De taal leren ze daarbij spelenderwijs en op een andere manier.