Nieuwbouwplannen minitheater en fusie Epicentrum Toneel en St. Jan Baptist '93

Gepubliceerd op dinsdag 5 april 2016

Epicentrum Toneel en Sint Jan Baptist ’93 lanceren plannen voor fusie en nieuwbouw minitheater in het Westland.

Op een drukbezochte ‘voorjaarsborrel’ op zaterdag 2 april j.l. presenteerden Epicentrum Toneel en Sint Jan Baptist ’93 hun verrassende plannen om nog dit jaar volledig samen te gaan werken in een nieuwe liefhebbers-toneelclub. En om samen te gaan bouwen aan een nieuw theater: een eigen huis voor het amateurtoneel in het Westland.

Ambitieuze plannen
Epicentrum onderscheidt zich als toneelvereniging door de kwaliteit en de constante zoektocht naar vernieuwing. Zij is daarbij al jaren gewend om gebaande paden te verlaten en nieuwe wegen in te slaan.
De vereniging stelt zich altijd op als verbinder. Ambitie daarbij is het levend houden van het amateurtoneel in het Westland.
Dit uit zich o.a. in het initiëren van grote toneelproducties samen met een andere Westlandse club. De laatste coproductie in 2015, ‘De Familie Avenier’ met Sint Jan Baptist ’93 uit Wateringen, beviel beide clubs zo goed, dat besloten werd om serieus te onderzoeken of deze tijdelijke samenwerking niet een definitief karakter zou kunnen krijgen. Want……..ook Sint Jan Baptist ’93 heeft altijd  vernieuwingsdrang gehad en dit ook in het Westland bewezen door inzet van de individuele leden op diverse terreinen ten behoeve van de vereniging of de omgeving, zowel als de bestuursleden die zich bewegen in het culturele veld en externe samenwerkingscontacten.

Dit gaat leiden tot een fusie van beide clubs in september van dit jaar. Hierdoor ontstaat een grote en brede vereniging met zo’n veertig actieve leden. En dit biedt weer meer mogelijkheden in repertoirekeus, meer producties per jaar, meer mogelijkheden voor educatie en talentontwikkeling, meer kans op continuïteit en verjonging. Kortom, hiermee hopen beide verenigingen een belangrijke impuls te geven aan spelplezier, kwaliteit en het vitaal houden van het amateurtoneel in het Westland.

Nieuwbouw
De droom van beide clubs is om een nieuw theater te bouwen: een theater met een groot speelvlak en een capaciteit tot 80 toeschouwers. Plannen hiervoor, en het gevoel dat dit ook urgent is voor een gezonde toekomst sluimeren al een paar jaar, maar lijken nu verwezenlijkt te kunnen gaan worden. Het initiatief om een theater met een vloeroppervlak van 220 m2 en 5,5 meter hoogte te bouwen, worden inmiddels breed ondersteund door tal van spelers binnen het amateurveld in het Westland.
In een korte toespraak op de bijeenkomst van j.l. zaterdag, benadrukte Marga de Goeij, wethouder van Cultuur van Gemeente Westland, de positieve houding en ondersteuning van de plannen door de gemeente. Concrete financiële ondersteuning in de vorm van grote cheques, elk t.w.v. € 10.000,- werden overhandigd door de cultuurfondsen Fonds Westland en Beheerstichting Loswal “de Bonnen”.
Overigens is de opzet en intentie van dit nieuwe minitheater ook weer gericht op samenwerking: deze ‘TheaterLoods’ is ook beschikbaar voor voorstellingen van collega toneelverenigingen en voor andere podiumkunsten. En natuurlijk wordt er ook gezocht naar wegen om de Westlandse jeugd hierin een plaats te geven!

Bouwstenenactie
De financiering van deze nieuwe aanwinst voor de cultuur in het Westland is een heel eind gevorderd. Een fors deel van het benodigde bedrag wordt door beide clubs opgebracht. Verder organiseert Epicentrum Toneel, als een soort afscheidsvoorstelling, in september een ‘Diner Grand Spectacle’: een aantal avonden vol theater, dans, zang, muziek en spektakel in combinatie met een voortreffelijk diner inclusief drankjes. Zie het als fondsenwerving voor de nieuwbouw waar je een fantastische avond voor terugkrijgt! Met de opbrengst hiervan, plus de investering van beide clubs en de bijdragen van gemeente en cultuurfondsen is zo’n 70% van het benodigde bedrag beschikbaar.
Voor het resterende bedrag (van € 40.000,-) startten Sint Jan Baptist ’93 en Epicentrum Toneel j.l. zaterdag een ‘bouwstenenactie’ - met de uitnodiging aan eenieder die toneel, theater en cultuur in het Westland een warm hart toedraagt om een bouwsteen van     
€ 250,- te kopen: koop in je eentje vier bouwstenen of koop met z’n vijven één bouwsteen of… Elk steentje helpt!
Wilt u meebouwen, mail dan uw toezegging naar info@epicentrumtoneel.nl of naar info@sintjanbaptist93.nl. Geef aan hoeveel bouwstenen u wilt kopen en of u dat alleen doet of samen met anderen. U krijgt dan per omgaande het IBAN-nummer van de bouwrekening. U wordt meteen op de lijst voor genodigden gezet voor de officiële opening. U wordt op de hoogte gehouden van de vorderingen. En u heeft voor eeuwig een plaatsje in het hart van de toneelliefhebbers van Epicentrum Toneel en Sint Jan Baptist ’93.