Beatlife!

Gepubliceerd op dinsdag 12 november 2013

Sambaband KABAAL! uit ’s-Gravenzande heeft, in samenwerking met Westland Cultuurweb en Muziekschool Westland, een tweejarige aanvraag gedaan bij het Oranjefonds in het kader van het programma Kinderen Maken Muziek, waarna deze aanvraag is gehonoreerd. Hieruit is het project Beatlife ontstaan.

Wat is het project Beatlife?
Het OranjeFonds heeft als één van de doelstellingen om zoveel mogelijk kinderen kennis te laten maken met muziek. Sambaband KABAAL wil deze doelstelling realiseren door middel van het tweejarige project Beatlife, waarbij kinderen kennis maken met muziek doormiddel van het spelen op percussie-instrumenten. Met Beatlife wordt gestreefd om in schooljaar 2013/2014 en in schooljaar 2014/2015 in totaal 160 kinderen in Westland in de leeftijd van 8-14 jaar samba-percussie te leren spelen. Zodat ze op een eenvoudige, maar zeer inspirerende wijze muziek gaan leren maken. Na één jaar kunnen de kinderen, als zij dit willen, doorstromen in een jeugdgroep van KABAAL!

Op 4 verschillende basisscholen in Westland vinden de lessen van Beatlife plaats, te weten:

- Joannesschool – Naaldijk
- Pieter van de Plasschool - Wateringen
- Koningin Julianaschool - De Lier
- De Driekleur - 's-Gravenzande

Inmiddels is Beatlife van start gegaan! Met 80 kinderen in de 4 lesplaatsen. Dit gaat erg goed. Op 14 december is er een eerste gezamenlijke repetitie in het pand van Okidoki Upstairs in 's-Gravenzande. Dan wordt er ook een speciale drumclinic gegeven en wordt er in secties gerepeteerd. Het streven is om in het voorjaar een eerste optreden te doen, met de grootste samba kinderband van Europa!

Ondersteuning
Cultuurweb Westland biedt ondersteuning bij het opzetten van dit project. Oranje Fonds, Fond voor Cultuurparticipatie, Fonds Westland en Loswal de Bonnen financieren de grootste kostenposten, zodat de prijs per les laag gehouden kan worden. De kinderen krijgen zelfs een leeninstrument mee naar huis, via het online lesmateriaal kunnen ze oefenen.

KABAAL op schoolpleinen!
Midden september is er een ‘scholentour’ georganiseerd om dit project onder de aandacht te brengen. Op een aantal schoolpleinen speelde KABAAL! en lesgevende docenten van Beatlife en zijn er mini-workshops gegeven op de schoolpleinen.

Geïnteresseerd? Zie voor meer informatie en aanmelden www.beatlife.nl.