Kunstkracht 55+ van start

Gepubliceerd op vrijdag 4 maart 2016

Nieuw! Kunstkracht 55+
Lang Leve Kunst voor en door oudere inwoners van Westland

Het beoefenen van kunst draagt bij aan een goed gevoel! Door actief met kunst bezig te zijn wordt je innerlijk gevoelsleven aangesproken en je verbeeldingskracht gestimuleerd. Dat geldt voor alle leeftijdsgroepen, van jong tot oud. Westland heeft sinds deze maand er een prachtig project bij in de gemeente: Kunstkracht 55+. Westland Cultuurweb en zorgorganisaties Careyn en Pieter van Foreest werken intensief samen om cliënten van woonzorglocaties en dagbesteding in acht deelprojecten actief te laten deelnemen aan diverse vormen van kunstbeoefening.

Het Westlandse programma Kunstkracht 55+ maakt deel uit van de landelijke regeling 'Lang Leve Kunst'. Deze regeling omvat een meerjarenprogramma dat cultuurparticipatie door ouderen stimuleert. De drie Westlandse samenwerkingspartners hebben ervoor gekozen om verspreid over verschillende kernen in twee jaar tijd acht deelprojecten neer te zetten, die alle ongeveer drie maanden duren. Beeldende kunst, literatuur, muziek, theater, dans.... Alles kan, zolang hiermee aan de wensen en behoeftes van de deelnemende ouderen wordt voldaan. Om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen wordt na elk deelproject een netwerkbijeenkomst georganiseerd. Tot slot vindt eind 2017 een breed en landelijk toegankelijke conferentie plaats om te laten zien wat Kunstkracht 55+ in twee jaar tijd heeft bereikt.

Het eerste deelproject is kortgeleden van start gegaan. Op 19 februari jl. kwamen 12 bewoners van de afdelingen Kleinschalig wonen en Licht verblijf voor de eerste les samen in de activiteitenruimte van Careyn Woerdblok. Onder begeleiding van beeldende kunstdocenten Alies Bakker-Groenewegen en Juliëtte van de Walle werden zij meegenomen in de wereld van de beeldende kunst en maakten zij een eigen sculptuur. Het deelproject 'Beeldende kunst in Woerdblok' omvat negen lessen en wordt afgerond met een groot kunstwerk dat een permanente plek krijgt in het gebouw. Het wordt een kunstwerk waar in de toekomst van alles aan kan worden toegevoegd en wat door andere bewoners en bezoekers kan worden bezocht en onderzocht. Activiteitenbegeleidster Ginny Sitters: "Ik ben enorm verrast door wat ik heb zien gebeuren tijdens de eerste les. Er kwam zoveel fantasie en verbeelding los. De sfeer was heel vrij, heel plezierig. Zeker ook toen de kindjes van Stichting Kwest, die hier in hetzelfde gebouw met een locatie gevestigd is, erbij kwamen en jong en oud samen gingen creëren.'

Met Kunstkracht 55+ wordt een duurzaam aanbod van kwalitatieve kunstparticipatie voor ouderen ontwikkeld, waarbij een relatie wordt gelegd tussen de ouderen binnen de woonzorglocaties en de kunstenaar en/of culturele organisatie ‘om de hoek’. Het enthousiasme binnen Careyn en Pieter van Foreest om in het project te participeren is groot en sluit aan bij hun hedendaagse visie op het bieden van zorg aan ouderen. Want kunstparticipatie draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, vitaliteit, algehele participatie en zingeving door en voor ouderen. Dat houdt niet op wanneer ouderen van hun eigen huis naar een woonzorgvoorziening verhuizen. Ook wethouder Marga de Goeij is verheugd met het initiatief: “Het zou prachtig zijn als het verpleeghuis een fijne plek is om naar toe te gaan, een kopje koffie te drinken of om mee te doen met kunstzinnige activiteiten. Daarmee wordt het verpleeghuis weer onderdeel van het leven van alledag. Kunst kan de drempel verlagen, en de zorglocatie verbinden met haar directe omgeving. Ik ondersteun dit programma daarom van harte.”

Bij het vormgeven van de projecten staan de individuele mogelijkheden en innerlijke behoeftes van de ouderen centraal. De doelgroep is immers heel divers, variërend van ouderen die nog redelijk zelfstandig zijn tot ouderen met een somatische en/of psychogeriatrische problematiek. Elk project wordt dan ook nauwgezet voorbereid met medewerkers van de locaties en kunstvakdocenten uit de omgeving, onder leiding van Westland Cultuurweb.

Het tweede project dat binnenkort van start gaat is een dansproject op locatie De Hooge Tuinen van Pieter van Foreest in samenwerking met dansschool Dans Creatie. In dit project krijgt beweging een nieuwe dimensie door de artistieke aanvulling met dans.
Kunstkracht 55+ wordt mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Fonds voor Cultuurparticipatie, het VSB Fonds, Beheerstichting Loswal ‘de Bonnen’, Fonds Westland, het Rabo WestlandFonds, de gemeente Westland en Westland Cultuurweb.

(Fotografie: Olga Mulder)