Gezocht nieuw aanbod naschoolse kunstcursussen

Gepubliceerd op donderdag 25 februari 2016

Beste Westlandse kunstvakdocenten, kunstscholen en culturele instellingen,

Vorige zomer startte Westland Cultuurweb de pilot naschoolse kunstcursussen op basisscholen in acht verschillende dorpskernen. Met de pilot wilden we onderzoeken of basisscholen en kinderen behoefte hebben aan korte, oriënterende cursussen. Nu, halverwege het schooljaar, kunnen we niet anders dan constateren dat het programma een daverend succes is! Honderden leerlingen hebben al kennisgemaakt met diverse mogelijkheden van kunsteducatie. Cultuurweb wil het programma daarom volgend jaar voorzetten, en zoekt nieuw aanbod voor de Westlandse kinderen.

De naschoolse cursussen omvatten zes wekelijkse lessen van één uur. De invulling van de cursussen is vrij te bepalen. Uitgangspunt is dat je zoveel mogelijk twee lessen achter elkaar geeft, aan twee verschillende doelgroepen op dezelfde basisschool. De basisscholen hebben behoefte aan een leeftijd dekkend aanbod in een periode; kies dus zoveel mogelijk voor twee of meer cursussen die gezamenlijk voor alle leeftijdsgroepen interessant zijn.
Voor de uitvoering van de cursus is een tarief van € 60,-- per uur beschikbaar. Deze prijs is inclusief reiskosten, voorbereidingstijd en BTW. Voor materiaalkosten kan een aanvullende post aangevraagd worden.

Klik hier voor het formulier om een cursusvoorstel in te dienen.

Cursussen die dit schooljaar aangeboden zijn kun je uiteraard opnieuw aanbieden. Nieuwe cursusinvullingen zijn ook welkom. Cursusvoorstellen moeten uiterlijk 3 april 2016 worden ingediend door het ingevulde formulier te mailen naar info@westlandcultuurweb.nl.

Het aanbod moet aan de volgende eisen voldoen:

- De cursus heeft een omvang van zes lessen van één uur.
- Cursussen kunnen in alle kunstdisciplines worden aangeboden (muziek, theater, dans, beeldende kunst, literatuur, nieuwe media). Cursussen kunnen ook multidisciplinair zijn.
- De cursussen moeten laagdrempelig (interessant voor een grote groep kinderen en niet te specialistisch) zijn.
- In de cursussen moet plezier én inhoudelijke kwaliteit samengaan.
- Kwaliteit van de cursus: de inhoud moet de verbeelding stimuleren, eenvoudige kunstzinnige technieken aanleren en leiden tot een concreet en toonbaar resultaat (een kunstwerk, een danspresentatie of kleine voorstelling, een concertje, een open les, etc.).
- Kwaliteit van de aanbieder: de aanbieder moet beschikken over een geldig diploma in kunst en/of cultuureducatie dan wel aantoonbaar ruim ervaring hebben in het geven van lessen in kunst en cultuur aan leerlingen tot 21 jaar. Bovendien dienen zij te beschikken over een verklaring omtrent het gedrag met betrekking tot onderwijs en educatie aan leerlingen tot 21 jaar.

Op basis van deze criteria selecteert Westland Cultuurweb begin april 2016 het geschikte aanbod voor de scholen. Vervolgens zullen de scholen een brochure ontvangen met het totaaloverzicht van beschikbare cursussen. Zij kiezen begin mei welk aanbod zij volgend schooljaar de school in willen halen. Per blok (periode tussen vakanties) kiest de school twee cursussen van één aanbieder.
In de loop van mei zal bekend zijn welk aanbod ingekocht zal worden en ontvang je hierover bericht. Een cursus gaat definitief door indien de school in staat is minimaal 7 kinderen te werven voor de cursus.

We hopen dat jullie enthousiast zijn om (opnieuw) deel te nemen aan het naschoolse programma en zien uit naar jullie cursusvoorstellen!