Oprichting Stichting Westland Danst!

Gepubliceerd op maandag 18 januari 2016

In het Westland wordt door een heel grote groep gedanst, zowel bij particuliere dansscholen als bij verenigingen.
Tot op heden bestond er echter nog geen koepelorganisatie voor de danssector. Evenmin was de sector vertegenwoordigd in het Cultureel Platform Westland. Alle bij Cultuurweb bekende dansorganisaties zijn benaderd en na enkele bijeenkomsten bleek een groot deel van de dansscholen/verenigingen interesse te hebben in een overkoepelend orgaan.
Sinds kort is dan ook de Stichting Westland Danst! opgericht. Naast het bevorderen van de samenwerking tussen Westlandse dansscholen en –verenigingen heeft Westland Danst! als doel het gezamenlijk initiëren, organiseren en uitvoeren van dansprojecten,  om zo de dansparticipatie in de regio Westland te vergroten.
Zeven organisaties zijn bij aanvang in de statuten opgenomen:
Dance Innovation, DOS Naaldwijk, DOS Monster, Dance For You, Dance eXpress, Papillon en Heppie Dance people.
Uiteraard staat de stichting open voor andere dansorganisatie die zich willen aansluiten.
Stichting Westland Danst! is vanaf nu ook vertegenwoordigd in het Cultureel Platform Westland.
Het eerste grote dansfestival gaat plaatsvinden op zaterdag 14 mei 2016, in de Velo-hal te Wateringen met optredens en workshops van professionele en bekende dansers.
Heeft u interesse in meer informatie over de stichting, dan kunt u terecht bij Christa Eijgermans, secretaris van Stichting Westland Danst! via stichtingwestlanddanst@gmail.com.