Training ‘lesgeven aan grote groepen’ voor vakdocenten (educatief medewerkers) theater of muziek

Gepubliceerd op maandag 18 januari 2016

In het kader van deskundigheidsbevordering organiseert Westland Cultuurweb een training ‘lesgeven aan grote groepen’ voor vakdocenten (educatief medewerkers) theater of muziek. De training is gratis en zal plaatsvinden op zaterdag 13 februari en zaterdag 5 maart.

Meerderen zijn al actief binnen Kunstkracht 10 (verdiepende lessen of workshoplessen in het basisonderwijs) of hebben het plan opgevat om actief te gaan worden en lesaanbod te ontwikkelen en te geven binnen de disciplines van theater of muziek. Echter, niet iedereen heeft (veel) ervaring met het geven van les aan grote groepen. Wie dat wel heeft loopt wellicht tegen bepaalde aspecten aan die het lesgeven aan grote groepen met zich mee kan brengen.

Insteek van de training die wij aanbieden is handvatten te bieden bij het lesgeven aan grote groepen kinderen. Kunstkracht 10 is immers bedoeld voor groepen in het basisonderwijs. De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit, waar Kunstkracht 10 deel van uit maakt, biedt ons de mogelijkheid om deze training aan het culturele veld kosteloos aan te bieden. Ook belangrijk te weten: de training staat zowel open voor specifiek opgeleide vakdocenten als voor docenten die autodidact zijn en vanuit hun dagelijkse activiteiten actief zijn op lesgebied.

De training die wij aanbieden bestaat uit twee dagdelen. Deze twee dagdelen zijn op elkaar afgestemd en vormen samen één geheel. In de eerste workshop ga je aan de slag met het eigen maken van pedagogische en didactische vaardigheden. In de tweede workshop ga je een stap verder en krijg je handvatten om binnen jouw discipline op groepsniveau les te geven.

- Het eerste dagdeel vindt plaats op zaterdag 13 februari van 10.00 tot 13.00 uur.
In dit eerste deel, dat toegankelijk is voor zowel de discipline van muziek als theater, gaat Barbara Janssens met de deelnemers aan de slag met het onderwerp: “Lastig gedrag? Neem de regie!”
Deze uitgebreide workshop is gericht op het versterken en uitbreiden van de pedagogische en de didactische vaardigheden van vakdocenten en educatief medewerkers.
- Het tweede dagdeel vindt plaats op zaterdag 5 maart van 10.00 tot 13.00 uur/14.00 uur (de theaterworkshop duurt tot 14.00 uur).
In dit tweede dagdeel worden de disciplines van muziek en theater gescheiden om op discipline-niveau een verdiepingsslag te kunnen maken.

Workshop muziek
Anouk Vinders is de trainer voor de workshop muziek, gericht op muziekdocenten. Tijdens deze workshop laat zij de deelnemers muziekonderwijs ervaren door middel van zang, spel en beweging. Hieraan gekoppeld geeft zij handvatten om deze ervaringen toe te kunnen passen in jullie eigen lessen. Naast liedrepertoire geeft zij didactische tips & trics voor o.a. meer flow in een groeples. Oftewel, handvatten om de leerlingen op een prettige en stimulerende manier de les in te trekken.

Workshop theater
Lenne Koning is de trainer voor de workshop theater, gericht op theaterdocenten. Tijdens deze workshop krijg je tools om je lessen te verbeteren, vooral gespitst op de vraag hoe je een klas helemaal betrokken en geïnspireerd meekrijgt. De tools zijn gericht op het vermogen om de verbeelding van de leerlingen te stimuleren en intrinsieke betrokkenheid bij de leerlingen te generen.

Raak je enthousiast van deze mogelijkheid om je kennis en vaardigheden te vergroten? Meld je dan aan voor deze trainingen op 13/2 en 5/3.
Stuur je aanmelding uiterlijk zondag 31 januari naar wendyvanes@westlandcultuurweb.nl. Heb je vragen? Neem dan contact op via hetzelfde e-mailadres. De locatie van de trainingen wordt uiteraard tijdig gecommuniceerd aan de deelnemers. Beide dagdelen vinden plaats op een locatie in Westland.
-
-  Graag tot ziens bij de training!