Geslaagde Kick-off Cultuureducatie met Kwaliteit in Westland

Gepubliceerd op donderdag 19 september 2013

Meer dan 120 genodigden waren woensdag 18 september aanwezig bij de Kick-off van 'Cultuureducatie met Kwaliteit in Westland’, georganiseerd door Westland Cultuurweb. Onderwijs, cultuurorganisaties, jongerencoördinatoren en vele andere geïnteresseerden namen deel aan de kick off in gebouw Maesemunde, 's Gravenzande. Piet Vreugdenhil, voorzitter van de raad van toezicht van Westland Cultuurweb, heette iedereen van harte welkom. De wethouders Arne Weverling (cultuur) en Marga de Goeij (onderwijs) deelden met de zaal hun eerste kennismaking met cultuur en gaven beide aan dat cultuureducatie een belangrijk onderdeel is van het onderwijscurriculum en de ontwikkeling van kinderen.

Met de regeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ gaat Westland Cultuurweb de komende vier jaar aan de slag om cultuureducatie in het basisonderwijs in kwaliteit te versterken en te verankeren. Tijdens de kick-off konden betrokkenen en belangstellenden uit het onderwijs, het culturele veld en andere maatschappelijke organisaties zich door middel van sessies, workshops en lezingen laten informeren over deze regeling. Zo spraken gastsprekers Dirk Monsma en Frum van Egmond enthousiast over hun passie voor cultuureducatie. Dirk Monsma deelt deze passie door middel van het schrijven van boeken. Hij liet een aantal gesprekken met kinderen zien, die hij verzamelde in zijn boek: " Geef mij een potlood en ik ga tekenen." Prachtig hoe sommige kinderen het belang van creatieve vakken vooral voor zichzelf onderkennen en waarderen. Frum van Egmond, initiator van de Noordwijkse Methode: "Het doel van de Noordwijkse Methode is om een kind te laten schitteren met zijn eigen talenten, zodat hij van daaruit een positieve bijdrage kan leveren aan de wereld om zich heen." Zij richtte een eigen school op en haar methode wordt nu ook op andere scholen ingezet.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de pauze volgden druk bezochte speeddate-sessies met raadsleden en diverse workshops; de lange leerlijn, Zangmakers, Cultuur in de Spiegel, ICC (interne cultuurcoördinator) en een extra sessie Noordwijkse Methode. Na een intensieve middag was iedereen toe aan een drankje en napraten, netwerken en gingen de aanwezigen hopelijk naar huis met nieuwe ideeën. Jeroen Kunstman, nieuwe directeur van Westland Cultuurweb, gaf aan zeer onder de indruk te zijn van de betrokkenheid en het enthousiasme van alle partijen en verheugde zich op zijn nieuwe taak, nu ook als projectleider van deze regeling. Per 1 oktober neemt Kunstman alle taken van kwartiermaker Wilma Franchimon over.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reacties aanwezigen
Enkele reacties die op de evaluatieformulieren stonden en we in de wandelgangen hebben gehoord:
" Ik ga graag een keer kijken op de school van Frum!"
" Ik wist niet wat ik precies kon verwachten, maar het was geweldig!"
" Speeddaten was veel te kort! Ik had nog wel een half uur met de raadsleden willen praten."
" Cultuureducatie maakt een wezenlijk onderdeel uit van mijn lessen. Ik zou niet zonder kunnen!"
" Ik vond de workshop erg waardevol" (over de workshop van Cultuur in de Spiegel)
" Voor herhaling vatbaar!" (over de dag in z'n geheel)
" Wat een fantastisch plan is het toch, ik kan er geen genoeg van krijgen." (over het Creëren van Leerlijnen)
" Een mooie manier om kennis te maken met verschillende disciplines" (over het Creëren van Leerlijnen)
" Ik heb een beeld gekregen over wat het doel is van de cursus ICC-er!" (over de inleiding op de cursus en de rol van de ICC-er)
" Top initiatief!!!" (over de dag in z'n geheel)
" Goede workshop, maakte veel los. Ook te gebruiken in diverse settings" (over Zangmakers)

De kick-off werd op de evaluatieformulieren gewaardeerd met gemiddeld een 8!
Bekijk hier de uitzending van WOS Regionieuws van woensdag 18 september waarin aandacht wordt besteed aan de Kick-off! (vanaf minuut 5:45)
Cultuureducatie met Kwaliteit
‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ is een landelijke, vierjarige regeling ter stimulering van cultuureducatie in het primair onderwijs. In Westland wordt de regeling gecoördineerd door Westland Cultuurweb. Doelstellingen zijn: de ontwikkeling van doorgaande leerlijnen cultuureducatie, deskundigheidsbevordering in het onderwijs en culturele veld (zowel professionele als amateurorganisaties), en de versterking van de relatie van scholen met hun sociaal-culturele omgeving. De uitvoering gebeurt in nauwe samenwerking met de Westlandse basisscholen en het culturele veld in de disciplines muziek, dans, theater, beeldende kunst, cultureel erfgoed en nieuwe media. De belangrijkste doelgroep zijn de Westlandse leerlingen!